Hayat Düsturlarımız - 467

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)