Hayat Düsturlarımız - 531

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)