Hayat Düsturlarımız - 552

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)