Hayat Düsturlarımız - 599

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)