Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Herkese Lazım Olan İman - 50

  • Whatsapp'de paylaş

–4–

ÎMÂNIN ŞARTLARI

- 33-

- dünden devam -

Eshâb-ı kirâmın hepsi "radıyallahü teâlâ anhüm ecma'în", hak üzere, hidâyet yıldızları idi. Herhangi birisi, bütün dünyâyı doğru yola getirmeğe kâfî idi. Müctehid idiler. Hepsi kendi mezhebinde idi. Çoğunun mezhebleri birbirlerine benzerdi. Fekat, mezhebleri toplanmamış, kitâblara yazılmamış olduğundan, onlara uymamız mümkin değildir. Dört imâmın mezheblerini, ya'nî inanılacak ve yapılacak şeylerde bildirdiklerini, kendileri ve talebeleri topladı, açıkladı. Kitâblara yazıldı. Bugün, her müslimânın, adı geçen dört imâmdan birinin mezhebinde bulunması, bu mezhebe göre yaşaması ve ibâdet etmesi lâzımdır. [Bu dört mezhebden birine uymak istemiyen kimse, (Ehl-i sünnet) değildir.]

Bu dört imâmın talebelerinden ikisi, îmân bilgilerini yaymakda çok yükseldi. Böylece, i'tikâdda, îmânda mezheb iki oldu. Kur'ân-ı kerîme ve hadîs-i şerîflere uygun doğru îmân, yalnız bu ikisinin bildirdiği îmândır. Fırka-i nâciyye olan Ehl-i sünnetin îmân bilgilerini yer yüzüne yayan, bu ikisidir. Birisi Ebül-Hasen Eş'arî "rahime-hullahü teâlâ" olup, hicretin [266] senesinde Basrada tevellüd, üçyüzotuz [m. 941] da Bağdâdda vefât etdi. İkincisi, Ebû Mensûr-i Mâtürîdî "rahime-hullahü teâlâ" olup, 333 [m. 944] senesinde Semerkandda vefât etdi. Her müslimânın i'tikâdda, bu iki büyük imâmdan birine uyması lâzımdır.

- devamı var -

Herkese Lazım Olan İman
İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:48
Dün:297
Bu Ay:6,622
Toplam:14,479,211
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842