Herkese Lazım Olan İman - 81

MÜSLİMÂNLIK VE HIRİSTİYANLIK

–1–

ALLAHÜ TEÂLÂNIN VARLIĞINA İNANMAK

7- İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem aleyhisselâmın ne zemân yaratıldığını biz bilemeyiz. İnsanın dünyâ kurulduğu ilk günden i'tibâren dünyâda bulunduğunu iddi'â edemeyiz. İnsan, Allahü teâlânın emri ve yaratması ile dünyâya gelmişdir...

Bütün din kitâbları, ilk insan olarak Âdem aleyhisselâmı bildirmişlerdir. Âdem "aleyhisselâm" için, (Öküzü sabana koşduğu, buğday ekdiği, kendine ev yapdığı, kendisine on suhuf [forma, kitâb] verildiği)ni bildirmekdedirler...

Müslimân, ilk olarak, Allahü teâlânın varlığına, büyüklüğüne, birliğine, doğmadığına, doğurmadığına, dâim ve değişmez olduğuna bütün kalbi ile îmân eder. Bu inanış, İslâmın ilk şartıdır.

- devamı var -

Herkese Lazım Olan İman