Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Herkese Lazım Olan İman - 91

  • Whatsapp'de paylaş

MÜSLİMÂNLIK VE HIRİSTİYANLIK

–2–

PEYGAMBERLER, DİNLER, KİTÂBLAR

İslâm dînindeki Mürşid-i kâmillerin en üstünleri, dört mezheb imâmlarıdır. Bunlar, imâm-ı a'zam Ebû Hanîfe, imâm-ı Şâfi'î, imâm-ı Mâlik ve imâm-ı Ahmed bin Hanbeldir "rahmetullahi aleyhim ecma'în". Bu dört imâm, İslâm dîninin dört temel direkleridir. Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin ma'nâlarını doğru olarak öğrenmek için, bunlardan birinin kitâblarını okumak lâzımdır. Bunların herbirinin kitâblarını açıklıyan binlerce âlim gelmişdir. Bu açıklamaları okuyan, islâm dînini doğru olarak öğrenir. Bu kitâbların hepsindeki îmân bilgileri aynıdır. Bu doğru îmâna (Ehl-i Sünnet) i'tikâdı [inancı] denir. Sonradan uydurulan, bunlara uymayan bozuk, sapık inanç yollarına (Bid'at) ve (Dalâlet) yolları denir. Âdem aleyhisselâmdan beri, bütün peygamberlerin teblîg etdiği dinlerde bir olan esâs, îmân esâslarıdır. Allahü teâlâ, îmân bilgilerinde ayrılık istememişdir. Kur'ân-ı kerîmde, Enâm sûresinin yüzelli dokuzuncu âyetinde sevgili Peygamberine "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" meâlen, (Dinde fırka fırka ayrılanlarla senin hiçbir ilgin olamaz. Onların cezâlarını Allahü teâlâ verecekdir) buyurulmakdadır.

- devamı var -

Herkese Lazım Olan İman
 
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:58
Dün:329
Bu Ay:3,553
Toplam:14,463,938
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842