Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Herkese Lazım Olan İman - 117

  • Whatsapp'de paylaş
PEYGAMBERLER, DİNLER, KİTÂBLAR
İSLÂM DÎNİ:
 
- dünden devam -
 
İslâmiyyetin fenne düşman olduğu da, iddi'â edilemez. Fen, (Mahlûkları, hâdiseleri görmek, inceleyip anlamak ve deneyip benzerini yapmak) demekdir ki, bu üçünü de, Kur'ân-ı kerîm emr etmekdedir. Fen bilgilerine, san'ata ve en modern harb silâhlarını yapmağa uğraşmak, farz-ı kifâyedir. Düşmanlardan dahâ çok çalışmamızı dînimiz emr etmekdedir. Peygamberimizin "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" fenni emr eden pek canlı sözlerinden birkaçı, (Se'âdet-i ebediyye) kitâbının birinci kısm, yirmidördüncü sahîfesinde yazılıdır. İslâmiyyet, fenni, tecribeyi, müsbet çalışmayı emr eden dinamik bir dindir.

Avrupalılar, fen bilgilerinin çoğunu ve hepsinin temelini İslâm kitâblarından aldılar. Avrupalılar, dünyâyı tepsi gibi düz, etrâfı dıvar çevrili zannederken, müslimânlar dünyânın yuvarlak olup, kendi etrâfında döndüğünü biliyorlardı. Hattâ Mûsul civârındaki Sincar sahrasında, meridyenin uzunluğunu ölçerek bugünkü gibi buldular. (Şerh-i mevâkıf) ve (Ma'rifetnâme) kitâbları, bunları uzun olarak yazmakdadır. 581 [m. 1185] yılında vefât eden Nûrüddîn Batrûcî, Endülüs İslâm Üniversitesinde astronomi profesörü idi. (El-hayât) kitâbında, bugünkü astronomiyi yazmakdadır. Galile, Kopernik, Newton, dünyânın döndüğünü müslimân kitâblarından öğrenip söyleyince, bu sözleri suç sayıldı. Galile yukarıda da bildirdiğimiz gibi, papazlar tarafından muhâkeme edilip, habsolundu. Eski islâm medreselerinde ayrıca fen dersleri vardı. Endülüs medreseleri bu husûsda bütün dünyâya rehber olmuşdu.

- devamı var -
 
 
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:17
Dün:436
Bu Ay:8,332
Toplam:14,455,775
Online Ziyaretçiler:15
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842