Huzur Damlaları - 692

Muhammed bin Aliyyân "rahmetullahi aleyh" hazretleri buyurdular ki;
 
Harama düşerim korkusuyla mübahların çoğunu terk etmek, âhiret arzusunun anahtarıdır.

Gözünün gördüğü nîmetleri senden esirgemeyeni nasıl sevmezsin? Yine O'na uymadığın hâlde, O'nu sevdiğini nasıl iddiâ edersin?

Allahü teâlânın kulundan râzı olmasının alâmeti: "İbâdetlerin tatlı ve rahat, günahların zehir ve ağır gelmesidir."

Cömert, cömertliğini küçük görmedikçe ve onu kabûl edeni kendinden üstün görmedikçe sofi olamaz.

Fakirlerle sohbet eden kimse, onlarla; sırrın selâmeti, nefsin cömertliği, gönlün genişliği, nîmetlerle mihnetin kabûlü husûsunda sohbet etsin.