Huzur Damlaları - 746

Seyyid Sıbgatullah "kuddise sirruh" hazretleri buyurdular ki;
 
Kalbden geçenleri bilen, buna izinli olmadıkça, bunları söylemez.

Sohbet muhakkak lâzımdır.

Sohbet, dünyâ bağlılıklarını keser ve hakîkî îmânı kazandırır. Eshâb-ı kirâmdan "aleyhimürrıdvan" ba'zılarının; "Gelin bir saat îmân edelim" sözlerindeki îmândan maksat, sohbettir. Ya'nî bir saat sohbet edelim de îmânımız yenilensin, kuvvetlensin.