Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İmam-ı Rabbani Hazretlerinden İnciler - 131

Kâdîzâde Câlendehr ile gönderdiğiniz mektûb Dehlide geldi. Elhamdülillah ki, fakîrlere karşı olan sevginiz çokdur. (Buhârî)de ve (Müslim)de bildirilen, (Kişi, sevdiği ile berâberdir) hadîs-i şerîfine göre, onlarla birlikdesiniz. Zamân bakımından, Receb ayı yaklaşdı ise de, fakat çok uzak görünüyor. Fârisî beyt tercemesi:
 
Dost ayrılığı, az olsa da, az değildir!
Gözde kıl parçası da olsa, çok görünür.
 
Hak sâhiblerinin haklarını yerine getirmek için yapmak istediğiniz şeyleri, hemen yapınız. Receb ayına kadar biz de burada kalacağız. Herşeyin doğrusunu ancak Allahü teâlâ bilir. Herşey Onun huzûruna çıkacakdır. Ömrünüzün birkaç gününü dervîşlerle birlikde geçirmek için uğraşınız! Kehf sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (Rablerine sabâh akşam düâ eden ve Ona kavuşmak istiyenlerle birlikde bulun ve sabr eyle! Onlardan başka bir yere bakma!) buyuruldu. Bu âyet-i kerîmede, Hak teâlâ sevgili Peygamberine Allah adamları ile birlikde bulunmasını emr buyuruyor "aleyhi minessalevâti etemmühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ ve minettehıyyâti eymenühâ".
 
Büyüklerden biri buyurdu ki, (İlâhî! Dostlarını öyle yapdın ki, onları tanıyan seni buldu. Seni bulmadıkça, onları tanımadı). Allahü teâlâ, bizi ve sizi, bu yüksek ve şerefli insanları sevmekle rızklandırsın!
 
Dinle! Namâz kılmıyanın hakkında Allah, ne demiş,
Çıksın yer ile gökümden, başka ma'bûd, bulsun demiş.
Getirdi Kur'ânı Resûl, etmedi ba'zısı kabûl.
Bir vakt namâzı kılmıyan, Cehennemde yansın demiş.

Mektûbat Tercemesi - 156
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:21
Dün:358
Bu Ay:12,458
Toplam:14,296,001
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842