Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 157

  • Whatsapp'de paylaş

TEVBE ETMEMEK

3

(Berîka) ve (Hadîka)da, dil âfetlerinde ve (Mecma'ul-enhür)de diyor ki, (Erkek veyâ kadın, bir müslimân, âlimlerin sözbirliği ile küfre sebeb olacağını bildirdikleri bir sözün veyâ işin küfre sebeb olduğunu bilerek, amden [ya'nî tehdîd edilmeden, istekle] veyâ başkalarını güldürmek için söyler, yaparsa, ma'nâsını düşünmese dahî, îmânı gider. (Mürted) olur. Buna (Küfr-i inâdî) denir. Eğer bunun küfre sebeb olduğunu bilmeyip, amden söyler, yaparsa, yine mürted olur. Buna (Küfr-i cehlî) denir. Çünki, her müslimânın, bilmesi lâzım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özr değil, büyük günâhdır. Küfr-i inâdî ve küfr-i cehlî ile mürted olanın, nikâhı bozulur. Zevcesinden vekâlet alarak, iki şâhid yanında veyâ câmi'de cemâ'at ile (Tecdîd-i nikâh) yapması lâzım olur. İkiden fazla tecdîd için (Hulle) lâzım olmaz. Küfre sebeb olan sözü, hatâ ederek [ya'nî amden olmayıp, yanılarak] veyâ te'vîlli olarak veyâ ikrâh [tehdîd] edilerek söylerse, mürted olmaz ve nikâhı bozulmaz. Küfre sebeb olması, âlimler arasında ihtilâflı olan bir sözü amden söyleyen mürted olmaz ise de, bunun tevbe ve istigfâr etmesi ve tecdîd-i nikâh yapması ihtiyâtlı olur.) Câmi'lere giden müslimânın, küfr-i inâdî ve küfr-i cehlî ile mürted olması düşünülemez. Yalnız bu son şeklde, mürted olması düşünülebileceğinden, imâm efendiler cemâ'ate, (Tecdîd-i îmân) düâsını, ya'nî (Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) okutarak tevbe ve tecdîd-i nikâh yapılıyor. Böylece, (Lâ ilâhe illallah diyerek, tecdîd-i îmân yapınız!) hadîs-i şerîfindeki emr yapılmış olmakdadır. [Her zemân, her zevce, zevcine "aramızdaki nikâhı tecdîd etmek için seni vekîl etdim" demeli, zevci de "bu vekâleti kabûl etdim" demeli. İmâm efendi, her Cum'a nemâzında, düâdan sonra, tecdîd-i îmân düâsını okumalı, cemâ'at de berâber söylemelidir. Hepsinin îmânları ve nikâhları tâzelenmiş olur.]

- devamı var -

Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:187
Dün:325
Bu Ay:4,007
Toplam:14,464,392
Online Ziyaretçiler:9
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842