Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 222

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

İSLÂMİYYET

ÎMÂNIN SIFATLARI

10

Amelde mezheb dörtdür: İmâm-ı a'zam, imâm-ı Şâfi'î, imâm-ı Mâlik, imâm-ı Ahmed bin Hanbelin "rahmetullahi aleyhim" mezhebleri.

Bu dört mezhebden, her hangi birini taklîd etmek lâzımdır. Dördünün mezhebi de hakdır, doğrudur. Dördü de Ehl-i sünnetdir. Biz, İmâm-ı a'zam mezhebindeniz. Bu mezhebde olanlara (Hanefî) denir. İmâm-ı a'zam mezhebi savâbdır, doğrudur. Hatâ olmak ihtimâli de vardır. Diğer üç mezheb hatâdır. Savâb olmak ihtimâli de vardır deriz.

Ve dahî, îmânın, bizde bâkî kalıp çıkmamasının şartı ve sebebi altıdır:

1- Biz gâibe îmân eyledik. Bizim îmânımız gâibedir, zâhire değildir. Zîrâ biz, Allahü azîm-üş-şânı, gözümüzle göremedik. Lâkin görmüş gibi inandık, îmân etdik. Bundan aslâ şübhemiz yokdur.
2- Yerde ve gökde, insanda ve cinde ve meleklerde ve Peygamberlerde "aleyhimüssalevâtü vetteslîmât", gâibi bilen yokdur. Gâibi ancak Allahü azîm-üş-şân bilir ve dilediklerini dilediklerine bildirir. [Gâib demek, duygu organları ile veyâ hesâb, tecribe ile anlaşılmıyan demekdir. Gâibi ancak Onun bildirdikleri bilir.]
3- Harâmı harâm bilip, i'tikâd etmek.
4- Halâlı halâl bilip, böyle i'tikâd etmek.
5- Allahü azîm-üş-şânın azâbından emîn olmayıp, dâimâ korkmak.
6- Her ne kadar günâhkâr olsa da, Allahü azîm-üş-şânın rahmetinden ümmîd kesmemek.

Bu altı şeyden birisi, bir kimsede bulunmasa da, beşi bulunsa, yâhud birisi bulunsa da, beşi bulunmasa, o kimsenin îmânı ve islâmı sahîh değildir.

- devamı var -

İslâm Ahlâkı
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:6
Dün:273
Bu Ay:5,792
Toplam:14,163,667
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842