Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 223

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

İSLÂMİYYET

ÎMÂNIN SIFATLARI

11

Şimdi îmânı olduğu hâlde, ileride îmânının gitmesine sebeb olan şeyler kırk [40] kadardır:

1- Bid'at sâhibi olmak. Ya'nî i'tikâdı bozuk olmak. [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru i'tikâddan çok az da olsa ayrılan, sapık veyâ kâfir olur. İnanması zarûrî olan şeye inanmazsa, hemen kâfir olur. İnanması zarûrî olmayan şeyi inkâr etmek (Bid'at) veyâ (Dalâlet) olur. Son nefesde îmânsız gitmeğe sebeb olur.]
2- Za'îf îmân, ya'nî amelsiz îmân.
3- Dokuz a'zâsını doğru yoldan çıkarmak.
4- Büyük günâh işlemeğe devâm etmek. [Bunun için, içki içmemeli, müslimân hanımları ve kızları, baş, saç, baldır ve bileklerini yabancı erkeklere göstermemelidir.]
5- Ni'met-i islâma şükrünü kesmek.
6- Âhırete îmânsız gitmekden korkmamak.
7- Zulm etmek.
8- Sünnet üzere okunan ezân-ı Muhammedîyi dinlememek. [Böyle okunan ezâna kıymet vermezse hemen kâfir olur.]
9- Anaya babaya âsî olmak. Onların islâmiyyete uygun olan, mubâh olan emrlerini sert sözle red etmek.
10- Doğru olsa bile, çok yemîn etmek.
11- Nemâzda, rükû'da, kavmede, iki secdede ve celsede, ta'dîl-i erkânı terk etmek. Ta'dîl-i erkân, tumânînet ile, ya'nî hiç hareket etmeden sübhânallah diyecek kadar durmakdır.
12- Nemâzı ehemmiyyetsiz sanıp, öğrenmesine ve çoluk çocuğuna öğretmeğe ehemmiyyet [önem] vermemek ve nemâz kılanlara mâni' olmak.
13- Hamr [şerâb] ve fazlası serhoş eden her içkiyi, az da olsa, içmek. [Bira içmek de harâmdır.]
14- Mü'minlere eziyyet etmek.
15- Yalan yere evliyâlık ve din bilgisi satmak. Ehl-i sünnet bilgilerini öğrenmeyip, kendini din adamı, vâiz olarak tanıtmak. [Böyle yalancıların yazdıkları uydurma din kitâblarını okumamalıdır. Va'z ve nutklarını dinlememelidir.]

- devamı var -

İslâm Ahlâkı
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:6
Dün:273
Bu Ay:5,792
Toplam:14,163,667
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842