Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 228

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

İSLÂMİYYET

ÎMÂNIN SIFATLARI

16

- dünden devam -

Cemî' Nebîlerin ümmetlerine bildirdikleri îmân birdir. Ancak, ahkâmlarında, dinlerinde, amellerinde ihtilâf, ayrılık vardır.

Ve dahî, îmân iki nev'dir. Biri, îmân-ı hılkî ve biri de, îmân-ı kesbî.
Îmân-ı hılkî, ahd-i mîsâk vaktinde, kulların BELÂ (Evet) demeleridir.
Îmân-ı kesbî, bulûğdan sonra edilen îmândır. Cemî' mü'minlerin îmânı birdir. Amelleri bir değildir.

Îmân, farz-ı dâimdir. Amel, vakti gelince farz olur.
Îmân, kâfire ve müslime farzdır. Amel yalnız müslime farzdır.

Ve dahî, îmân sekiz nev'dir:
Îmân-ı metbû, melekler îmânıdır.
Îmân-ı ma'sûm, Nebîler îmânıdır.
Îmân-ı makbûl, mü'minler îmânıdır.
Îmân-ı mevkûf, ehl-i bid'atin bozuk îmânıdır.
Îmân-ı merdûd, münâfıkların izhâr etdikleri yalan îmândır.
Îmân-ı taklîdî, anasından ve babasından işitip, üstâddan öğrenmemiş olan kimsenin îmânıdır. Bu gibilerin îmânından korkulur.
Îmân-ı istidlâlî, Mevlâ-ı müteâliyi, delîl ile anlayarak bilendir. Onun îmânı kuvvetlidir.
Îmân-ı hakîkî, cümle âlem bir yere gelse ve Rabbini inkâr etseler, o inkâr etmez ve kalbine aslâ şek ve şübhe gelmez. İşte bunun, cümleden a'lâ olduğunu yukarıda bildirmişdik...

- devamı var -

İslâm Ahlâkı
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:127
Dün:259
Bu Ay:6,344
Toplam:14,155,655
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842