Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 234

  • Whatsapp'de paylaş

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

İSLÂMİYYET

ÎMÂNIN SIFATLARI

22

- dünden devam -

Ve dahî, mezheb, lügatda yola derler. Bizim iki yolumuz vardır: Biri, i'tikâd yolu ve biri de, amel (iş) yolu.

İ'tikâd yolunda imâmımız, ya'nî kılavuzumuz, Ebû Mansûr Mâtürîdîdir "rahime-hullahü teâlâ".
Bunun yoluna (Ehl-i sünnet) denir. Amel yolunda, kılavuzumuz, imâm-ı a'zam Ebû Hanîfedir "rahime-hullahü teâlâ". Bunun yoluna (Hanefî Mezhebi) denir.

Ebû Mansûr-i Mâtürîdînin adı, Muhammed ve babasının adı, Muhammed ve dedesinin adı Muhammed ve hocasının adı, Ebû Nasr-ı İyâdîdir "rahime-hümullahü teâlâ". Ebû Nasr-ı İyâdînin hocasının ismi, Ebû Bekr-i Cürcânî ve onun hocasının ismi, Ebû Süleymân Cürcânî ve Ebû Süleymân Cürcânînin hocasının ismi, Ebû Yûsüf ve imâm-ı Muhammed Şeybânîdir. Bu ikisinin hocası da imâm-ı a'zam Ebû Hanîfedir "rahime-hümullahü teâlâ". Görülüyor ki, i'tikâdda mezhebimizin başı da, amelde mezhebimizin başı da, hep İmâm-ı a'zamdır.

Cümle nâsın, üç imâmı vardır ki, bunları bilmek farzdır. Emrleri ve nehyleri veren imâmımız, Kur'ân-ı azîm-üş-şândır. Bunları, ya'nî islâmiyyeti bildiren imâmımız, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" hazretleridir. Bunları zor ile yapdıran imâmımız, Resûlullahı temsil etmekde olan, müslimân devlet reîsidir.

- devamı var -

İslâm Ahlâkı
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:367
Dün:445
Bu Ay:367
Toplam:14,357,569
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842