Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 235

  • Whatsapp'de paylaş

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

İSLÂMİYYET

ÎMÂNIN SIFATLARI

23

- dünden devam -
 
İmâm-ı a'zamın hocasının ismi, Hammâd ve Hammâdın hocasının ismi, İbrâhîm-i Neha'î ve onun hocasının ismi Alkama bin Kaysdir ve dayısıdır. Onun hocasının ismi, Abdüllah ibni Mes'ûddur "rahime-hümullahü teâlâ". Bu dahî, Resûlullahdan "sallallahü aleyhi ve sellem" ahz eylemişdir, almışdır.

Resûlullah "aleyhisselâm" dahî, Cebrâîl "aleyhisselâm"dan ahz etmişdir. Ve Cebrâîl "aleyhisselâm"a, Allahü sübhânehü ve teâlâ hazretleri emr eylemişdir.

Allahü azîm-üş-şân, Âdem oğluna dört cevher vermişdir: Akl, Îmân, Hayâ ve fi'l, ya'nî amel-i sâlih.

Ve dahî, düâların ve herhangi bir amelin kabûl olunmasının şartı ve sebebi beşdir: Îmân, İlm, Niyyet, Hulûs ya'nî ihlâs ve Kul hakkı bulunmamakdır. Önce, Ehl-i sünnet i'tikâdında olmak, sonra yapılacak ibâdetin sıhhatinin şartlarını bilmek lâzımdır.

[Bir amelin, ibâdetin sahîh olması başkadır, kabûl olması başkadır. İbâdetlerin sahîh olmaları için, kendilerine mahsûs şartları, farzları vardır. Bunlardan biri noksan olursa, o ibâdet sahîh olmaz. O ibâdet yapılmamış olur. Cezâsından, azâbından kurtulamaz. Sahîh olup da, kabûl olmıyan ibâdet için azâb yapılmaz ise de, o ibâdetin sevâbına kavuşamaz. İbâdetin kabûl olması için, önce sahîh olması, sonra yukarıda yazılı beş şartın bulunması da lâzımdır. Kul hakkı da bu şartlara dâhildir]. İmâm-ı Rabbânî "rahime-hullahü teâlâ", ikinci cildin seksenyedinci mektûbunda diyor ki, (Bir kimse, Peygamberin ameli gibi amel yapsa, fekat üzerinde yarım dank [ya'nî çok az] kul borcu olsa, bunu ödemedikce Cennete giremez). [Düâları da kabûl olmaz.]

- devamı var -

İslâm Ahlâkı
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:383
Dün:445
Bu Ay:383
Toplam:14,357,585
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842