Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 238

  • Whatsapp'de paylaş

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

ZEVCÂT VE GAZEVÂT-İ PEYGAMBERÎ
 

Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" kırk yaşında iken Cebrâîl ismindeki melek gelerek, Peygamber olduğunu kendisine bildirdi. Bu da, Peygamber olduğunu, üç sene sonra, Mekke şehrinde i'lân eyledi. Bu seneye (Bi'set) senesi denir. Yirmiyedi kerre cihâd yapdı. Dokuzunda er olarak hücûm etdi. Onsekizinde başkumandan oldu. Dört erkek, dört kız evlâdı, onbir zevcesi, oniki amcası, altı halası vardı. Yirmibeş yaşında Hadîcetül-kübrâyı nikâh eyledi. Elli yaşında iken, Hadîcetül-kübrânın vefâtından bir sene sonra, Allahü teâlânın emri ile, Ebû Bekrin "radıyallahü anh" kızı Âişeyi nikâh etdi. 63 yaşında iken, Medînede, onun, mescide bitişik olan odasında vefât etdi. Bu odaya defn edildi. Ebû Bekr ile Ömer "radıyallahü anhümâ" de bu odadadır. Mescid genişletilirken, oda mescidin içine alındı...


Cebrâîl aleyhisselâm yirmidörtbin kerre gelmişdir. Elliiki yaşında mi'râca çıkarıldı. Elliüç yaşında, Mekkeden Medîneye hicret eyledi. Sevr dağındaki mağarada Ebû Bekrle üç gece kalıp, pazartesi gecesi yola çıkdılar. Bir hafta yolculukla, Eylülün yirminci pazartesi günü Medînenin Kubâ köyüne geldiler. Cum'a günü Medîneye girdiler.

Hicretin ikinci senesinde, Ramezân ayında Cum'a günü Bedr gazâsı oldu. İslâm ordusu üçyüzonüç nefer olup, bunlardan sekizi başka yerlerde vazîfeli idi. Kureyşliler bin kişi idi. Onüç sahâbî şehîd oldu. Ebû Cehl ve yetmiş kâfir öldürüldü.

- devamı var -

İslâm Ahlâkı

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:301
Dün:329
Bu Ay:2,393
Toplam:14,335,280
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842