Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 239

  • Whatsapp'de paylaş

CENNET YOLU İLMİHÂLİ

ZEVCÂT VE GAZEVÂT-İ PEYGAMBERÎ

 
2
- dünden devam -

Hicretin üçüncü senesinde, şevvâl ayında Uhud gazâsı oldu. İslâm askeri yediyüz kişi, kâfir ordusu üçbin kişi idi. Eshâb-ı kirâmdan yetmiş kişi şehîd oldu. Uhud gazâsından dört ay sonra, Necd halkına, islâma da'vet için yetmiş genç gönderildi. (Bi'ri Me'ûne) denilen yerde hücûm edip, iki sahâbî hâriç hepsini şehîd etdiler.

Hicretin beşinci senesinde Hendek gazâsı oldu. Kâfirler onbin kişi, müslimânlar üçbin kişi idi. Medîneyi muhâsara etdiler. Müslimânlar Medîne çevresine hendek kazmış idi. Yedinci senedeki Hayber gazâsından bir sene evvel Hudeybiyede (Bî'at-ürrıdvân) yapıldı. (Mûte gazâsı) Rûm kayseri Herakliyüs ile yapılan cihâddır. Müslimânlar üçbin kişi idi. Rûm ordusu yüz bin kişi idi. Ca'fer Tayyâr "radıyallahü anh" bu muhârebede şehîd oldu. Hâlid bin Velîd muhârebeyi kazandı. Sekizinci senede Mekke feth edildi. Huneyn, meşhûr büyük gazâdır. Zafer ile netîcelendi. Hayber, yehûdîlerin meşhûr kal'asıdır. Resûlullah, hazret-i Alîyi göndererek feth olundu. Resûlullaha, burada zehrli yemek ikrâm etdiler, yimedi. Bir gazâdan dönüşde hazret-i Âişeye çirkin iftirâ yapıldı. Resûlullah çok üzüldü. Âyet-i kerîme gelerek, iftirânın yalan olduğu anlaşıldı. Tâif zaferi de meşhûrdur.

Se'âdet istersen eğer, ey civân,
sarıl islâmiyyete, yavrum her zemân.


Farz ve vâcib, sünnetü mendûbunu,
emr-i bilma'rûfunu, mecmû'unu.


Dâimâ icrâ edip, terk eyleme,
bu küçükdür, bu büyükdür söyleme.


Hem mekrûh ve harâmdan kaçınmak gerek,
hele kul hakkına çok dikkat gerek.


Ehl-i sünnet olandan öğren hemân,
âmil ol ilminle, fevtetme zemân.


İslâm Ahlâkı
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:306
Dün:329
Bu Ay:2,398
Toplam:14,335,285
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842