İslâm Ahlâkı - 274

ABDEST BAHSİ

Abdestin vücûbünün şartı dokuzdur:

1- Müslimân ola.
2- Bâliğ ola.
3- Aklı ola.
4- Abdestsiz ola.
5- Abdest suyu pâk ola.
6- Abdest almağa kudreti ola.
7- Hayzlı olmaya.
8- Nifâs üzere olmaya.
9- Her nemâzın vakti -içinde- ola. [Bu dokuzuncu, özr sâhibine göredir.]

- devamı var -

İslâm Ahlâkı