Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 2

  • Whatsapp'de paylaş

 

ÖNSÖZ - 2
 
 
Onun sevgili Peygamberi, insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma ve Onun iyi ahlâk ve ilm saçan, Âline, ya'nî akrabâsına ve Eshâbının hepsine "rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma'în" bizden düâlar ve selâmlar olsun!
 
Müslümânların öğrenmeleri lâzım olan bilgilere (İslâm ilmleri) denir. İslâm ilmleri ikiye ayrılır: (Din bilgileri) ve (Fen bilgileri). Fen bilgilerine (Hikmet) denir. Dinde reformcular, fen bilgilerine(Rasyonel bilgiler), din bilgilerine (Skolastik bilgiler) diyor. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" (Hikmet, müslümânın gayb olmuş malı gibidir. Onu nerede bulursa alsın!) buyurdu. Bu hadîs-i şerîf, fen bilgilerini öğrenmeği emr etmekdedir. Din bilgilerinin esâsı yirmi ilmdir. Bunlardan sekizi, yüksek ilmler, onikisi de, yardımcı ilmlerdir. Yüksek ilmlerden birisi, (Ahlâk ilmleri)dir.
 
[Güzel ahlâk sâhibi olan ve zamânının fen bilgilerinde yükselmiş olan müslümâna (Medenî), ya'nî ilerici denir. Fende ilerlemiş ağır sanâyi kurmuş, fakat ahlâkı bozuk olan kimseye (Zâlim), ya'nî (gerici),eşkiyâ ve diktatör denir. Fen ve san'atda geri ve ahlâkı bozuk olanlara(Vahşî), ya'nî âdî denir. (Medeniyyet), ta'mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâddır. Ya'nî, şehrler yapmak ve insanlara hizmetdir. Bu da, fen ve san'at ve güzel ahlâk ile olur. Kısacası, fen ve san'atin güzel ahlâk ile birlikde olmasına (Medeniyyet) denir. Medenî insan, fen ve san'ati, insanların hizmetinde kullanır. Zâlimler ise, insanlara işkence yapmakda kullanır. Görülüyor ki, hakîkî müslümân, ilerici bir insandır. Görülüyor ki,medeniyyet, şehrler, binâlar yapmakdır. Bu da, fen ve san'at ile olur. Tekmîl-i sınâ'at, telâhuk-ı efkâr iledir. İnsanların refâh içinde yaşamaları da, islâm ahlâkı ile olur.]

Her müslümânın islâm bilgilerini lüzûmu kadar öğrenmesi farzdır. Bunun için, islâm âlimleri, birçok kitâb yazmışlardır. Ahlâk kitâblarından Nasîrüddîn-i Muhammed Tûsînin yazdığı (Ahlâk-ı nâsırî) ve Celâlüddîn- i Muhammed Devânînin yazdığı (Ahlâk-ı Celâlî) ve Hiratlı Hüseyn Vâız-ı Kâşifînin yazdığı (Ahlâk-ı muhsinî) kitâbları meşhûrdur. Kitâbımızın birinci kısmı, Muhammed Hâdimînin "rahimehullahü teâlâ"(Berîka) kitâbından terceme edilmişdir. Bu kısmda, islâmiyyetin beğenmediği ahlâkı ve bunlardan korunma ve kurtulma çârelerini bildireceğiz. Bu kötü ahlâk, kalbin hastalıklarıdır. Kalbi ve rûhu ebedî ölüme sürüklerler. Başka kitâblardan alarak yapılan ilâveler, köşeli parantez [ ] içine yazılmışdır. Kitâbımızın ikinci kısmında, 979 [m. 1572] senesinde Edirnede vefât etmiş olan, Alî bin Emrullahın "rahime-hullahü teâlâ" yazmış olduğu, türkçe (Ahlâk-ı alâî) kitâbının baş kısmını yazarak, ahlâkın ta'rîfini ve çeşidlerini açıklıyacağız.
 
Bu kitâbımızı okuyan temiz gençler, dedelerinin, sağlam bedenli, iyi ahlâklı, çalışkan, medenî, ilerici olduklarını anlıyacak, islâmiyeti sevmiyenlerin yalanlarına, iftirâlarına aldanmakdan kurtulacakdır.
 
-devamı var-

İslâm Ahlâkı
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:323
Dün:320
Bu Ay:2,127
Toplam:14,462,512
Online Ziyaretçiler:13
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842