Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İsrâfın haram olduğu muhakkakdır

İSRÂF, FÂİZ, TÜTÜN İÇMEK
 
Hakîkat Kitâbevi Yayınları-Tam İlmihal Se'âdet-i Ebediyye Sf.640-641
 
İslâm dîninde harâm olan, günâh olan isrâfın ne demek olduğunu ve çeşidlerini, imâm-ı Birgivînin "rahmetullahi teâlâ aleyh" arabî (Tarîkat-i Muhammediyye) kitâbından terceme ediyorum:
 
Tesavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demekdir. Kötü huyları araşdırdım. Altmış olduğunu anladım. Altmış çeşid kötü huydan yirmiyedincisi, isrâf ve tebzîrdir. Tebzîr, tohumu tarlaya saçıp dağıtmak demekdir. Malı boş yere dağıtmağa da denilmekdedir.
 
Malı, islâmiyyetin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmağa (İsrâf) veyâ (Tebzîr) denir. (Mürüvvet), fâideli olmak, iyilik yapmak arzûsudur. (Fütüvvet), dahâ husûsî ma'nâya gelir ki, kötülük yapmamak, iyilik yapmak ve herkesin utanacak şeylerini örtmek ve kötülükleri afv etmekdir. İslâmiyyete uymıyan isrâf, harâmdır. Mürüvvete uymıyan isrâf, tenzîhen [hafîf, az] mekrûhdur.
 
İsrâfı beş bahs içinde anlatacağız:...
 
Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız efendim...
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:366
Dün:667
Bu Ay:13,931
Toplam:14,246,940
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842