Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe Hazretleri - 3

İmâm-ı a'zam "rahmetullahi aleyh", kırk sene, yatsı nemâzının abdesti ile sabâh nemâzı kıldı [ya'nî yatsıdan sonra uyumadı]. Böyle olduğu (Mevdû'ât ülulûm) ve (Dürr-ül-muhtâr)da ve (İbni Âbidîn) önsözünde ve (Mîzân-ül-kübrâ)da senedleri ile yazılıdır. [Bu büyüklerin zevceleri de, kendileri gibi, Allahü teâlâya ibâdet etmeği, Onun dînine hizmet etmeği zevk edinmişler, kendi haklarını ve zevklerini, Allah yolunda fedâ etmişlerdi. Eshâb-ı kirâmın hepsi de, zevcelerinin arzûları ve iznleri ile, Allahın dînini yaymak için uzak yerlere cihâda gitmişler, çoğu şehîd olup geri dönmemişlerdi. Zevceleri de, bu sevâblara ortak oldukları için sevinmişlerdi.] Ellibeş def'a hac yapdı. Son haccında, Kâ'be-i mu'azzama içine girip, burada iki rek'at nemâz kıldı. Nemâzda, bütün Kur'ân-ı kerîmi okudu. Sonra, ağlayarak (Yâ Rabbî! Sana lâyık ibâdet yapamadım. Fekat, senin akl ile anlaşılamıyacağını iyi anladım. Hizmetimdeki kusûrumu, bu anlayışıma bağışla!) diyerek düâ etdi. O ânda bir ses işitildi ki, (Ey Ebû Hanîfe! Sen beni iyi tanıdın ve bana güzel hizmet etdin. Seni ve kıyâmete kadar, senin mezhebinde olup, yolunda gidenleri afv ve magfiret etdim) buyuruldu. Hergün bir ve her gece bir kerre Kur'ân-ı kerîmi hatm ederdi. Bunlar (Dürr-ül-muhtâr)da ve (İbni Âbidîn)in önsözünde ve (Hayrât-ül-hisân)da ve (Mir'ât-i kâinât)da yazılıdır. (Mir'ât)da, (Hazânet-ülmüftîn) sonunda yazılı olduğu da bildirilmekdedir. Bir rek'at nemâzda Kur'ân-ı kerîmin hepsini hatm etmek, yalnız, Osmân bin Affân ve Temîm-i Dârî ve Sa'îd bin Cübeyr ve imâm-ı a'zam Ebû Hanîfeye nasîb olmuşdur. (Şir'at-ül-islâm)da diyor ki, (Kur'ân-ı kerîmi kırk günde hatm etmek müstehabdır. Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" senede bir kerre hatm ederdi. Çünki, Onun mubârek kalbinde yerleşmişdi. Kur'ân-ı kerîmi okurken, ma'nâsını düşünmek ve kalbine yerleşdirmek lâzımdır. Bunun için, üç günden önce hatm etmeği yasak etmişdir. Osmân bin Affân, Zeyd bin Sâbit, Abdüllah ibni Mes'ûd, Übeyy-übnül Kâ'b-il-Hazrecî ve birçok sahâbîler "radıyallahü teâlâ anhüm ecma'în", haftada bir kerre hatm ederlerdi. Âbidler, haftada iki kerre, ilm neşr edenler, haftada bir kerre hatm okumalıdır). Hadîs-i şerîfde, (Kur'ân-ı kerîmi üç günden önce hatm eden, ma'nâsını anlayamaz) buyuruldu. Hadîs-i şerîf, bir nemâzı hatm ile kılmağı yasaklamamakdadır. Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" süâl edenlerin, hâline ve işine uygun bir zemânda hatm etmesini emr buyururdu.
 
- devamı var -
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:72
Dün:516
Bu Ay:11,229
Toplam:14,230,182
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842