Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İSLÂMİYET

Bütün dinleri iyi incelemiş olan, İngiliz ilim adamlarından Lord Davenport, yirminci asır başlarında Londra'da bastırdığı, Hazret-i Muhammed ve Kur'ân-ı kerîm adındaki İngilizce kitâbında diyor ki:

"Ahlâk üzerinde son derece titiz olması, Müslümanlığın az zamanda süratle yayılmasına sebep olmuştur. Müslümanlar, muharebede kılınca boyun eğmiş olan başka din adamlarını, dâima af ile karşılamışlardır. Müslümanların Hıristiyanlara karşı davranışı ile, papalığın ve kralların müminlere revâ gördüğü muâmele, aslâ kıyas edilemez. Meselâ, 1572 yılı Ağustos'unun 24. günü, yani Saint Bartelemi yortu günü, 9. Şarl ve kraliçe Katerina'nın emri ile Paris ve civarında 60 bin Protestan öldürüldü. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında, Müslümanların, gayrimüslimlere karşı davranışları, ağzı süt kokan bir sübyanınki kadar yumuşak olmuştur. İslâmiyet, başka dinlerin hurafeler ve şüpheler bataklığı ortasında, çiçek temizliği ile yükselmiş bir aklî ve fikrî asâletin sembolü olmuştur. İslâmiyet, kan dökme yerine, ibâdeti ve sadakayı getirmekle, insanlara iyilik aşıladı. Sosyal adaletin temelini kurdu. Böylece, kanlı silâhlara hâcet bırakmadan, dünyaya kolayca yayıldı. İlim dâvâsına Müslümanlar kadar bağlı ve saygılı hiçbir millet gelmemiştir denilebilir. Hazret-i Peygamberin pek çok hadisleri, samimi bir ilim teşvikçisidir ve ilme saygı ile doludur. İslâmiyet, ilme maldan daha çok kıymet vermiştir..."

Tam İlmihâl - Seâdet-i Ebediyye
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:242
Dün:267
Bu Ay:5,472
Toplam:14,186,497
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842