Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

PEYGAMBERİMİZ

Allahü teâlâ tarafından Peygamberlerin ve kitapların gönderilmesi, bunlarla doğru yolun, rızâ-i İlâhî'ye ve Cennet'e götüren yolun gösterilmiş olması, şüphesiz ki, bizler için nimetlerin en büyüğüdür. Rabbimiz, Peygamberleri vasıtasıyla, beşeriyete saadet yollarını göstermiş, iyi-kötü, güzel-çirkin her şeyi onlara öğretmiştir...

Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm, hem bir "Nebî", hem bir "Resûl", hem bir "Ülü'l-azim Peygamber", hem de "Hâtemü'l-Enbiyâ ve'r-Rusül"dür.

O, aynı zamanda bir "Devlet Başkanı" [İslâm Devleti'nin ilk temelini o bina etmiştir], bir "Başkumandân" [27 gazveyi bizzat kendisi idâre etmiştir], bir "Başkâdî" ["Biz, zâhire göre hükmederiz, bâtını Allahü teâlâ bilir." buyurarak hukûkun temelini atmıştır] ve bir "Başmuallim"dir. Nitekim bir hadîs-i şerîflerinde; "Ben, bir muallim olarak gönderildim." buyurmuştur.

Bunların yanında ideal bir eş (âile reîsi), mükemmel bir baba, mütekâmil bir dededir. Mübârek zevcelerinden, çocuklarından, torunlarından hiçbirisi, kendisinden herhangi bir şikayette bulunmuş değildir. Ona hizmet eden, yanında bulunan kimselerden herhangi biri, hattâ 150.000 sahâbîsinden bir tek ferd bile ona karşı herhangi bir memnûniyetsizlik ifadesinde bulunmamıştır.

Hazret-i Ayşe annemize, onun ahlâkı sorulduğunda, "Onun ahlâkı, Kur'ân ahlâkı idi." cevâbını vermiştir.
Onun; "Seyyidü'l-kevneyn=iki cihanın Efendisi", "Resûlü's-sekaleyn=insanların ve cinnîlerin Peygamberi", "Mahbûb-i Rabbi'l-âlemîn=âlemlerin Rabbi'nin Habîbi, mahbûbu, sevgilisi" yani, en çok sevdiği zat gibi çok güzel sıfatları da vardır.

Onun, bütün aile efradına, yanında bulunan ve hizmet eden kimselere, Eshâb-ı kirâmına, komşularına, hanımlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, yetimlere, fakirlere, dışarıdan gelen yerli ve yabancı heyetlere, müslim ve gayr-i müslim bütün insanlara ve hayvanlara karşı örnek davranışları vardır.

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
TÜRKİYE GAZETESİ 21.11.2014


 

 

İSTATİSTİKLER

Bugün:313
Dün:381
Bu Ay:1,454
Toplam:14,297,798
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842