HACET NAMAZI

Enver abi buyurdu ki: Maddi ve manevi bir isteği olan kimse, gece gusul veya namaz abdesti alıp, 2 rekat namaz kılar, her rekatte 1 Fatiha, 3 İhlası şerif okur. Selamdan sonra başını secdeye koyup, Ya Rabbi! Benim isteğimi Ebu Bekri Sıddık 'radıyallahü anh' hürmetine yerine getir dese, dua etse, Allahü teala isteğini verir.

Enver abi buyurdu ki: Bir mümin, bir meselesi hakkında müşavere şartlarını haiz salih bir kimse ile müşavere etse, Allahü teala, o zata, onun ağzından hakikati duyurur.
 
(Menakıbı Çiharı Yari Güzin, s.68)