Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Hakiki Din Âlimi (1)

  • Whatsapp'de paylaş
Din âlimi olmak için, edebiyat ve fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sâhibi olmak, Kur'ânı kerîmi ve mânâlarını ezberden bilmek, binlerle hadîsi şerîfi ve mânâlarını ezbere bilmek, İslâmın 20 ana ilminde mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, 4 mezhebin inceliklerine vâkıf olmak, bu ilmlerde ictihat derecesine yükselmek, tasavvufun en yüksek derecesi olan (Vilâyeti hâssai Muhammediyye) denilen kemâle yetişmiş olmak lâzımdır!..

Eskiden medreselerde, câmilerde, zamanın fen bilgileri de okutulurdu. İslâm âlimleri fen bilgilerini öğrenmiş olarak yetişirdi. Tanzimat kanunu, fen derslerinin medreselerde okutulmasını yasakladı. Böylece, din adamlarının cahil olmalarına ilk adım atıldı.

Hakîkî din âlimi, vaktiyle çok vardı. Bunlardan biri, imâmı Muhammed Gazâlî'dir "rahmetullahi aleyh". Din bilgilerindeki derinliğine, ictihâtta derecesinin yüksekliğine, eserleri şahittir. Bu eserleri okuyup anlayabilen, onu tanır. Onu tanıyamayan, kendi kusurunu ona yüklemeye yeltenir. Âlimi tanımak için, âlim olmak lâzımdır. O, zamanının bütün fen bilgilerinde de, mütehassıs idi. Bağdâd Üniversitesinin rektörü idi. O zamanın ikinci dili olan Rumcayı iki senede öğrenmiş, eski Yunan ve Roma felsefesini, fennini incelemiş, yanlışlarını, yüz karalarını kitaplarında bildirmiştir. Dünyanın döndüğünü, maddenin yapısını, Ay ve Güneş tutulmasının hesaplarını, daha nice teknik ve sosyal bilgileri yazmıştır.

İslâm âlimlerinden biri de, İmâmı Rabbânî Ahmedi Fârûkî'dir "rahmetullahi teâlâ aleyh". Bunun din bilgilerindeki derinliği ve ictihat derecesinin yüksekliği, hele tesavvufdaki, vilâyetdeki kemâli, aklın, idrâkin üstünde olduğunu, dinde söz sâhibi olanlar, ittifakla söyledi.

Devamı yarın

Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:198
Dün:435
Bu Ay:12,245
Toplam:14,356,512
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842