Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Her müslümân, küfre sebeb olan şeyleri iyi öğrenmelidir

  • Whatsapp'de paylaş
İslâm dîninin inançlarını, emrlerini ve yasaklarını bildiren binlerce kıymetli kitâb yazılmış, bunların çoğu, yabancı dillere çevrilerek, her memlekete yayılmışdır. Buna karşılık, bozuk düşünceli, kısa görüşlü kimseler ve câsûslara aldanmış olan câhil din adamları, her zamân, islâmın fâideli, feyzli ve ışıklı ahkâmına, ya'nî emrlerine, yasaklarına saldırmış, onu lekelemeğe, değişdirmeğe, müslümânları aldatmağa uğraşmışlardır.
 
İslâm âlimlerinin şimdi de, dünyânın hemen her yerinde, islâm i'tikâdını yaymağa, savunmağa çalışdıkları şükranla görülmekdedir. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarını okumamış veyâ anlıyamamış, tektük kimsenin, Kur'ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden yanlış ma'nâlar çıkararak, uygunsuz konuşmaları ve yazıları da görülüyor ise de, böyle sözler ve yazılar, müslümânların sağlam îmânı karşısında, eriyip gitmekde, sâhibinin bilgisizliğini göstermekden başka te'sîri olmamakdadır.
 
Müslümân olduğunu söyliyen veyâ cemâ'at ile namâz kılarken görülen bir kimsenin müslümân olduğu anlaşılır. Sonra, bunun bir sözünde, yazısında veyâ bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri îmân bilgilerine uymıyan birşey görülürse, bunun küfr veyâ dalâlet olduğu kendisine anlatılır. Bundan vazgeçmesi, tevbe etmesi söylenir. Kısa aklı, bozuk düşüncesi ile cevâb verip vazgeçmezse, bunun sapık veyâ mürted olduğu yâhud kâfirlere satılmış olduğu anlaşılır. Namâz kılsa, hacca gitse, her ibâdeti ve iyiliği yapsa da, bu felâketden kurtulamaz. Küfre sebeb olan şeyden vazgeçmedikce, bundan tevbe etmedikce müslümân olamaz. Her müslümân, küfre sebeb olan şeyleri iyi öğrenerek, mürted olmakdan korunmalı, kâfir olanları ve müslümân görünen yalancıları ve câsûsları iyi tanıyıp, zararlarından sakınmalıdır.
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:194
Dün:463
Bu Ay:194
Toplam:14,433,022
Online Ziyaretçiler:6
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842