Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Peygamber Efendimiz - Mûcizeleri - 40

  • Whatsapp'de paylaş
GÜNEŞ YERİNDE DURDU
 
Bir gün Peygamberimiz, bulunurken evinde,
"Hazret-i Alî" dahî var idi hizmetinde.
 
O esnâda Resûl'e, geldi Cibrîl-i emîn.
Bir vahiy göndermişti Ona Rabbil âlemîn.
 
Mübârek başlarını, vahyin ağırlığından,
Aliyyül Mürtezâ'nın dizine koydu o an.
 
Vakit "İkindi" olup, güneş batana kadar,
Mübârek başlarını hiç kaldıramadılar.
 
Râhatsız olmasınlar diye Peygamberimiz,
Hazret-i Alî dahî bekledi hareketsiz.
 
İkindi namâzını kılmamıştı ki hattâ,
Mecbûren "Îmâ ile" namâzı etti edâ.
 
Lâkin Resûlullah'ın geçer geçmez o hâli,
Sordu: (Kılabildin mi ikindiyi yâ Ali?)
 
Resûl'ün suâline, o da cevap olarak,
Dedi ki: (Kılabildim îmâ'yla oturarak.)
 
Güneş batmak üzere idi ki o sıra tam,
Üzüldü bu duruma Resûl aleyhisselâm.
 
Güneşe, eli ile bir işâret buyurdu.
Güneş tam batıyorken, olduğu yerde durdu.
 
Kıldı "hazret-i Alî" namâzı yine tekrâr.
Bekledi güneş onu, selâm verene kadar.
 
Sahâbe-i kirâmdan "Câbir bin Abdullah" da,
Anlatır ki: (Bir fakîr geldi Resûlullah'a.
 
Zahîre talep etti Resûl'den o fakîr zât.
Bir miktâr buğday verdi ona Fahr-i kâinât.
 
Fakîr döndü evine sonra o zahîreyle.
Ekmek yapıp yediler, onu misâfiriyle.
 
Sonradan azalmamış görünce buğdayını,
Merak edip tarttı ki, miktârı yine aynı.
 
Şaşırıp, geldi hemen Resûl'ün hânesine.
Gördüğü garipliği arz etti kendisine.
 
Peygamber Efendimiz dinledi o kimseyi.
Buyurdu: (Tartmasaydın eğer o zahîreyi,
 
Siz onu senelerce hep yiyecektiniz de,
Yine bitmiyecekti o buğday evinizde.)
 
Yine "Enes bin Mâlik" hazretleri de bir gün,
Mübârek huzûruna gelmiş idi Resûl'ün.
 
Koltuğunun altında "Ekmek" vardı gâyet az.
Onu, Resûlullah'a götürüp eyledi arz.
 
Peygamber-i zîşân'ın mübârek huzûrunda,
Eshâbdan "Seksen kişi" bulunurdu o anda.
 
"Eshâb-ı soffa" denen kimselerdi ki onlar,
Yemek bulamazlardı onlar çoğu zamanlar.
 
O bir parça ekmeği, Resûlullah bu kere,
Bölüp dağıtıverdi, tek tek ordakilere.
 
"Seksen kişi" yediler o bir parça ekmeği.
Üstelik o kadarla, doydular gâyet iyi.
 
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:31
Dün:436
Bu Ay:8,346
Toplam:14,455,789
Online Ziyaretçiler:8
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842