Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Peygamber Efendimiz - Mûcizeleri - 41

  • Whatsapp'de paylaş

AĞACIN ŞEHÂDETİ

"Abdullah ibni Ömer" şöyle anlatır ki: (Biz,
O Server'le bir yere gidiyorduk ikimiz.
 
Yolda bir köylü ile karşılaştık bu defâ.
Ona suâl etti ki: (Ey köylü ne tarafa?)
 
(Evime gidiyorum) deyince, sordu hemen:
(Hayırlı bir iş yapmak ister misin peki sen?)
 
Köylü, merak içinde sordu ki: (O iş nedir?)
Buyurdu: (Allah'a ve bana îmân etmendir.
 
Yâni Allah'tan başka ilâh olmadığına,
Muhammed'in de Onun Resûlü olduğuna,
 
Şehâdet getirip de, eğer îmân edersen,
En hayırlı bir işi işlemiş olursun sen.)
 
Köylü suâl etti ki: (Şâhidin var mı buna?)
Buyurdu: (Elbette var, yeter ki inan bana.
 
Meselâ şu ilerde gördüğün ağaç dahî,
Buna şehâdet edip, inanır bizâtihî.)
 
Velhâsıl Resûlullah buyurup böyle ona,
O ağaca seslenip, çağırdı huzûruna.
 
Ağaç, derhâl bir sağa, bir sola eğilerek,
Çıkıp geldi Resûl'ün yanına yürüyerek.
 
"Kelime-i şehâdet" getirip sonra yine,
Geri dönüp, tekrârdan giriverdi yerine.
 
Köylü şâhit olunca bu hâle bizâtihî,
Şehâdeti söyleyip îmân etti o dahî.)
 
Ve yine "İbni Fürek" nakleder ki şöylece:
(O server, karanlıkta yürüyordu bir gece.
 
O zaman Tâif'te ve harpte bulunuyorduk.
Cümle eshâb-ı kirâm uykusuz ve yorgunduk.
 
Peygamber-i zîşân da, yorgunluktan bir nice,
Mübârek gözlerini zor açardı o gece.
 
İşte böyle uykusuz vaziyette giderken,
Karanlıkta, önüne bir "Ağaç" çıktı birden.
 
Tam çarpacak idi ki, o ağaç birdenbire,
Yukardan aşağıya ayrıldı tam ikiye.
 
Onların arasından geçip gitti o Server.
O ağaç, o hâliyle kaldı uzun seneler.)
 
"Enes bin Mâlik" dahî nakleder ki: (O Server,
Bir avuç "Çakıl taşı" aldı yerden bir sefer.
 
O mübârek avcuna girer girmez o taşlar,
Kendi lisânlarıyla bir zikre başladılar.
 
Sonra döktü "hazret-i Ebû Bekr"'in eline.
Onun elinde dahî zikretti onlar yine.
 
Sonra başka eshâbın ellerine verdiler.
Fakat başkalarında artık zikretmediler.)
 
"Hazret-i Abbâs" dahî, diyor ki: (Fahr-i cihân,
Bana ve evlâdıma duâ etse ne zaman,
 
Kapı eşikleriyle duvarlardan, ekserî,
İşitirdik hepimiz, (Âmîn! Âmîn!) sesleri.)
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:125
Dün:471
Bu Ay:9,802
Toplam:14,457,245
Online Ziyaretçiler:10
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842