Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Peygamber Efendimiz - Mûcizeleri - 53

  • Whatsapp'de paylaş
PUTUN ŞEHÂDETİ
 
Peygamber Efendimiz, hicret edip Mekke'den,
Medîne beldesine teşrîf etti ve hemen,
 
İlk icraat olarak, bir mescit etti binâ.
Ve "Ağaç" lâzım oldu, o binânın damına.
 
Hazret-i Ebû Bekir, o Resûl'e gelerek,
Dedi: (Yâ Resûlallah, üzüldüm bu işe pek.
 
Zîrâ vardı ağaçlar, Mekkede benim evde.
Burada olsalardı, kullanırdık bu yerde.)
 
Peygamber Efendimiz buyurdu: (İster misin?
Ki, senin ağaçların, buraya şimdi gelsin?)
 
O, (İsterim) deyince, Resûlullah bu sefer,
Buyurdu: (Öyle ise, onları çağırıver.)
 
Hazret-i Ebû Bekir, derhâl emre uyarak,
Seslendi ağaçlara, oradan bağırarak.
 
O anda, ağaçları gördü hemen yanında,
Ve onları kullandı, o mescidin damında.
 
Yine bir gün, Yemen'den çıkıp bâzı müşrikler,
İmtihân maksadıyla o Resûl'e geldiler.
 
Yanlarında ayrıca, bir "Put" getirmişlerdi.
Ve nefîs kumaşlarla, onu süslemişlerdi.
 
Resûlullah, onları edince dîne dâvet,
Dediler: (Bir mûcize görürsek, olur elbet.
 
Meselâ şu bizim put, tasdîk ederse seni,
Biz de tasdîk ederiz senin nübüvvetini.)
 
O Server, asâsını koydu putun başına.
Daha sonra, (Ben kimim?) diyerek sordu ona.
 
O put dile gelerek, dedi: (Yâ Resûlallah!
Sen, Allahın kulu ve Peygamberisin Vallah.)
 
Kâfirler, putlarından işitince bu sesi,
Dehşete kapılarak, îmâna geldi hepsi.
 
Yine "Süfyân bin Hâris" anlatır ki şöylece:
Ben, Peygamberimize îmân etmeden önce,
 
"Âhir zaman Nebîsi gelir" diye, her yerden,
Duyar ve gelmesini beklerdim her gün hemen.
 
O günlerde garip bir "At" gördüm bir mahalde.
"Kelime-i tevhîd"i söylerdi fevkalâde.
 
Buna çok hayret edip, düşündüm ki o sâat:
"Ne garip, insan gibi gördüm bir konuşan at".
 
O bana cevap verip, dedi: (Ey gâfil insan!
Daha acâyibini diyeyim sana şu an.
 
Hak teâlâ, hiç yoktan yarattı önce seni.
Ve her gün gönderiyor, sana yiyeceğini.
 
Seni, Resûlüyle de Cennete etti dâvet.
Ama sen, bu dâvete etmiyorsun icâbet.)
 
Ben suâl eyledim ki: (Dediğin Resûl kimdir?)
Dedi ki: (Son Peygamber, Muhammed-ül emîn'dir.
 
Mekkede zuhûr edip, Medîneye göç eder.
Onun gelmesi ile, put devri sona erer.)
 
Bu kadar mûcizeler görünce, ben o zaman,
"Şehâdet"i getirip, hemen oldum müslümân.

Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:18
Dün:436
Bu Ay:8,333
Toplam:14,455,776
Online Ziyaretçiler:26
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842