Pınardan Damlayanlar - 495

Dünyada en zor şey, Ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Cenab-ı Peygamber "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki; "Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'sinin itikadı bozuk olacak, Cehenneme gidecek, itikadı düzgün olduğu için biri kurtulacak". İşte bu, Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. Peygamberimizin cemaatine ve sünnetine tâbi olandır. Cemaat demek Eshab-ı kiram demektir. Sünnet de İslamiyet demektir. Ehl-i sünnet vel cemaatin manası budur. Benim cemaatime ve sünnetime tâbi olan kurtulacaktır, buyuruldu.