Pınardan Damlayanlar - 512

Talebe arkadaşları ile sohbet etmek, bu yolun sünnet-i müekkedesidir.

Hâce Behâeddîn Nakşibend-i Buhârî "kuddise sirruh" hazretleri buyurdu ki: Bizim yolumuzun temeli sohbettir! Uzlette şöhret vardır. Şöhret de, âfettir. Sohbet buyrulması, talebe arkadaşları ile birlikte olmaktır. Başkaları ile sohbet edilmez. Çünkü, birbirinde fâni olmak, yâni başkalarını unutmak, sohbetin şartıdır. Bu da, uygun arkadaşla olabilir.

İnsanları tamamen râzı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin, bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, dâimâ Rabbini râzı etmeye bakmalı, ihlâs sâhibi olmalıdır.