Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ramezan-ı Şerif Ayınız Mübarek Olsun Efendim

  • Whatsapp'de paylaşMERHABÂ YA ŞEHR-İ RAMAZAN


Hoşgeldin Huzur Ayı...

Mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirhâm ederiz efendim.

ali zeki osmanağaoğlu


Merhabâ yâ şehr-i Ramazân...
Huzur pınarı ailesinin, huzurlu mensublarının huzur ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı olan;
Mübarek Ramazan-ı şerif ayını tebrik ederiz efendim.
Hepimizi, Ramazan-ı şerifin şefaatine nâil olan, bereketlerine ve faziletlerine kavuşan, ramazan-ı şerifde afv ve mağfiret edilen ve Cehennemden azad olunan kullarından eylemesini, cenab-ı Allahdan niyaz ederiz.
Din kardeşlerimize hayırlı ömürler, hüsn-ü hulk, akl-ı selim, sıhhat-ü afiyet, rüşd-ü hidâyet ve istikamet ihsan eylemesini, müslimân kardeşlerimize imdad-ı ilâhiyyesi ile imdad eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz.
İnsan sevdiği ile beraber olacaktır. İnşallah cenab-ı Hak bize sevdiklerine kavuşmayı ve sevdikleriyle beraber olmamızı nasib etsin. Allahü tealaya nasıl şükrederiz, nasıl teşekkür ederiz... Bu mümkün değil. Bir nimet var ki, onun şükrü asla ve kat'iyyen yerine getirilemez. İmam-ı Rabbani hazretleri Mektubat'ta buyuruyorlar ki; eğer Allahü teala bir kuluna sevdiği bir kulunu tanıştırdıysa, Allahü teala sevdiği bir kulunu bir kuluna sevdirdiyse, ona her şeyi vermiştir. Hiç bir şeyi noksan bırakmamıştır. Hocamız buyuruyor ki; "Ehl-i sünnet itikadı çok kıymetli bir cevherdir. Allahü teala bu kıymetli cevheri çöpe atmaz... Ancak kıymetli kalblere koyar." Onun için böyle kıymetli insanları görünce Allahü tealaya hamd ediyoruz.

Tam İlmihal Seâdet-i Ebediyye kitabında buyuruluyor ki, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz; Şa'bân ayının son günü hutbede buyurdu ki: (Ey Müslimânlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece [Kadr gecesi], bin aydan dahâ fâidelidir. Allahü teâlâ, bu ayda, hergün oruc tutulmasını emr etdi. Bu ayda, geceleri terâvîh nemâzı kılmak da sünnetdir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabr ayıdır. Sabr edenin gideceği yer Cennetdir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda mü'minlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda, bir orucluya iftâr verirse, günâhları afv olur. Hak teâlâ, onu Cehennem ateşinden âzâd eder. O oruclunun sevâbı kadar, ona sevâb verilir.)

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
"Ramazan öyle bir aydır ki; ilk günleri rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmaktır."
"Eğer kullar, Ramazan-ı şerîf ayındaki fazîlet ve ihsânları bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Çünki bunda çok sevap vardır."
"Ramazan ayının gelmesine sevineni, Allahü teâlâ, kıyâmet gününün korkusundan muhâfaza eder."
"Ramazan ayında bir günah işleyen, iki azâba müstehak olur. Ramazan ayında bir iyilik eden de, iki sevâba kavuşur."
"Ramazan ayının gündüz ve gecesinde Kur'ân-ı kerîmden bir âyet okuyana, her harfi için bir şehit sevabı verilir."
"Ramazan-ı şerîfe hürmet eden, Allahü teâlâya hürmet etmiş olur."
"Allahü teâlâ Ramazan ayında günah işlemeyi terkeden kimsenin, onbir aylık günahını mağfiret eder"...

 
İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki;
Mübârek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nâfile namaz, zikir, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir orucluya iftâr verenin günahları affolur. Cehennemden âzâd olur. O oruclunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruclunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafîfleten, onların ibâdet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur. Cehennemden âzâd olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resûlullah, esîrleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işliyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer. [Bu ayı fırsat bilmelidir.] Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhıreti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadr gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifde hurma ile iftâr etmek sünnettir. İftâr edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il urûk ve sebet-el-ecr inşâallahü teâlâ) duâsını okumak [sünnet olduğu (Tebyin)in Şelbî hâşiyesinde yazıldır.], terâvîh kılmak ve hatm okumak mühim sünnettir.)
 
Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce müslüman afvolur, âzâd olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübârek ayda Onun şânına yakışacak, kulluk yapmağı ve Rabbimizin râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmağı, hepimize nasip eylesin! Âmîn.
 
İki arkadaş varmış, biri şehit düşmüş, diğeri de birkaç sene sonra vefat etmiş. O, sonra vefat eden adam önce şehit düşenden daha çok derecelere kavuşmuş, daha büyük makamlar elde etmiş. Demişler ki: Allah Allah!... bu nasıl olur!. Cevap: "bunun üzerinden altıbin rekat namaz ve iki tane Ramazan ayı geçti". Yani bu hayatta kaldığı sürede Ramazan ayı geçti, o adam ecir ve sevabı yönünden o şehitin kazandığı sevaptan daha çok sevap kazandı. Dolayısıyle Ramazan-ı şerifin her saniyesi, her dakikası, her günü büyük devlet, büyük nimettir.
 
[Oruç tutmak güç olan yerlerde, oruç tutanlara ve din düşmanlarının yalanlarına aldanmayıp, oruclarını bozmıyanlara, daha çok sevap verilir. Ramazan-ı şerif ayı, islâm dîninin nâmusudur. Âşikâre oruç yiyen, bu aya hurmet etmemiş olur. Bu aya hürmet etmiyen, islâmiyetin nâmus perdesini yırtmış olur. Namaz kılmıyanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması lâzımdır. Bunların orucu kabûl olur ve îmanları olduğu anlaşılır.]
 
Kadr gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da, kabuğu gibidir. Bunun için, bir kimse, bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa, bu senesi iyi geçerek, hayrlı ve bereketli olur.

Allahü teâlâ, hepimizi bu mübârek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun. Herbirimize bundan büyük pay versin!
 
Huzur Pınarı ailesinin muhterem üyelerinin, mübarek Ramazan-ı şerifi ayını tebrik eder, hususi dualarınıza muhatab olmak isteğimizi arz ederiz efendim.

Allahü tealaya emanet olunuz efendim.
 
Fî emanillah.
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:131
Dün:390
Bu Ay:521
Toplam:14,319,871
Online Ziyaretçiler:11
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842