Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Zekât Kimlere Verilir

Bağı, bahçesi olana zekât verilir mi?
Kurban nisâbına mâlik olana zekât ve fıtra verilmiyor.
Bekar kız kardeşe zekat verilir mi?
Dînen fakirse verilebilir.
Beyi fakîr, hanım kendisi zengin, ama adam oruç tutmuyor, namaz da kılmıyor. Buna zekât verilir mi?
Zekât müslümâna verilir. Adam oruç tutmayacak, namaz kılmayacak, içki içecek yani müslümânlıkla hiç alâkası olmayacak ondan sonra da zekât vereceksin. Olmaz o. Kâfir olan fakîre de sadaka verilir. Ama sadaka-i fıtr ve zekât sadece müslümân fakîre yani namazını kılan, orucunu tutana verilir.
Beyim muhtaç olduğundan zekâtımı ona verebilir miyim?
Hanefî mezhebinde bir kavilde, dînen zengin olan kadın, zekâtını, dînen fakîr olan kocasına verebilir. Ama erkek, hanımı fakîr de olmuş olsa, hanımına veremez. Çünkü kadının nafakasını temîn etmekle mükellef kocasıdır. Dînimiz onu mesûl tutmuştur. Ama kadın, kocasının nafakasını temînle mükellef değildir.
Beyim vefat etti. Kayın validem ve kayım pederime bakıcı tuttuk. Bu bakıcı ücretlerini ben veriyorum. Bu parayı zekat olarak verebilir miyim?
Tabii. Bakıcı fakîrse otomatik olarak ona verirsiniz. Kayın pedere, kayın vâlideye zekât vermek de câiz.
Beyime zekatımı verebilir miyim?
Hanefi mezhebinde bir kavle göre caizdir, verebilir.
Beyimin arabası var. Fakat dinen zengin değil. Ben zengin olursam beyime zekat verebilir miyim?
Hanefi mezhebinde bir kavle göre, zengin olan hanım, fakir olan kocasına zekât verebilir.
Birisi, kendi zekâtını vermek üzere bana para verdi, beni vekîl etti. Torunum fakîr, bu zekâtı ona verebilir miyim?
Kâğıt para ile verince, altın alıp verir, veyâhud da altınla devrini yaparsınız. Sizi vekîl tayîn edince kendi evlâdınıza bile verebilirsiniz. Anne-babanıza, kardeşlerinize, halanıza, dayınıza, teyzenize dînen fakîr olmak şartıyla verebilirsiniz. Bu zekât sizin kendi zekâtınız olmadığı için torunlarınıza da verebilirsiniz. Herhangi bir mahzûru yok. Ama size bu zekâtı verenin torununa veremezsiniz.
Borçlu olana zekât verilir mi?
Borçlu olana zekât verilir. Yalnız zekât müslümana verilir. Adam oruç tutmuyor, namaz kılmıyor, dîne inanmıyor, dîne küfrediyorsa, böyle kimseye zekât verilmez. Zaten oruca inanmayan, zekâta da inanmıyordur.
Çocuklarımızın adına bankaya para yatırıyoruz. Bunlar birikip nisap miktarını buluyor. Bu durumda zekatını verecek miyiz?
Buluğa eren kişi dinen zenginse zekatını vermekle mükelleftir. Kitaplarda çocukların buluğa ermesi anlatılırken; kız çocukları 9 yaşından itibaren; erkek çocukları ise 12 yaşından itibaren büluğa ermeye başlarlar. 15 yaşına kadar çocuk buluğa ermediyse (alametleri görülmediyse) hükmen buluğa ermiş kabul edilir buyruluyor. Bu durumda buluğa eren Müslüman bir kimse ibadetleri yerine getirmekle yükümlüdür. Diyelim ki çocuk 13 yaşında buluğa erdi. 20 bin lira parası var. Bu zekâtını verir. Eğer ki yaş sebebi ile bankadan parasını alamıyorsa babasına vekâlet verir. Babası vekâleti alınca kendi parasıyla bile (altınla devrini yaparak) çocuğun zekâtını verebilir.
Damada ve enişteye zekat verilir mi?
Dînen fakirseler verilir.
Damada zekat verebilir miyim?
Damada zekat verebilir. Bir mahzuru söz konusu değil.
Damada zekat verilebilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Damadıma fıtra ve zekat verebilir miyim?
Damada fıtrada, zekatta verilir. Adak etide verilir. Adakta verilir, yemin kefareti de verilir. Sadece -fakir olmaları şartıyla- damada değil, geline de, kayınpedere, kayınvalideye de verilir.
Dede toruna zekat verebilir mi?
Zekat da , sadaka-i fıtr da, adak da, yemin kefareti de veremez. Torun da dedeye veremez.
 
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:139
Dün:569
Bu Ay:8,443
Toplam:14,411,671
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842