Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Adak ile ilgili Çeşitli Sualler

2 sene önce bir işim olursa koç kurbanı keseceğim dedim. İşim hâsıl oldu, bu durumda adağımı nasıl yerine getireceğim?
Kurban kelimesi kullanıldığı için iş hâsıl olduktan sonra ilk Kurban Bayramında bunun kesilmesi gerekirdi. Eğer ki, üzerinden bir Kurban bayramı geçtiği halde kesilmediyse, bedeli kadar altın fakirlere verilir. 
Abimin gelini, (Bir ev alırsam, bir türbenin yanında kurban keseceğim) demiş. Kurban bayramı da geçmiş, bu durumda nasıl hareket etmelidir?
Kurban bayramı geçtiği için bedelini altın olarak fakire verecekler. Türbenin yanında kesmek şart değildir. Allah için kesilir, sevâbı da türbede yatan zâta hediye edilir. Türbe için de, türbedeki zât için de kesilmez. Allah için kesilir, o zâtı vesîle ederek düâ edilir.
Ablam hastayken, (Eğer ablam iyileşirse, beş yıl imtihana girmeyeceğim) dedim. Ablam da iyileşti. Şimdi bu ne oldu?
Hiçbir şey olmadı. Adak olabilmesi için, farz veya vacib cinsinden bir şey adanması lâzımdır. Yemîn de olmaz, çünkü yemîn lafzları bellidir. Siz kendi kendinize söz vermişsiniz, imtihana da girebilirsiniz.
Ablam hastayken, (Eğer ablam iyileşirse, beş yıl imtihana girmeyeceğim) dedim. Ablam da iyileşti. Şimdi bu ne oldu?
Hiçbir şey olmadı. Adak olabilmesi için, farz veya vacib cinsinden bir şey adanması lâzımdır. Yemîn de olmaz, çünkü yemîn lafzları bellidir. Siz kendi kendinize söz vermişsiniz, imtihana da girebilirsiniz.
Ablam, (Kendi param olursa adak keseceğim) demiş. Kendi parası yok ama kocasından nafaka alıyor, bununla kesebilir mi?
Nafaka da eline geçince bunun parası olur. Dolayısı ile bu parayla adağını yerine getirebilir.
Adağı yerine getirmezsek ne olur?
Yarın âhiretde sorarlar. Bunu yerine getirmek vâcibdir. Yerine getiremeyen, ölmeden önce vasiyyet edip mirâscılarının bunu yerine getirmesi lâzımdır. Âhiretde bunun hesâbı var. Bir kimse kendi cebinde, tasarrufunda bulunmayan malı adarsa sahîh olmaz.
Adağım var. İki koyun yerine bir semiz, güçlü bir şey olsa olur mu?
Danaya da girseniz iki hisse, koyuna da girseniz iki hisse gireceksiniz. Kurban demediyseniz, bu kurbanda birini kesersiniz. Kendiniz yiyemezsiniz.
Adağım vardı, bedelini versek olur mu?
Eğer kurban denmemişse, (Şu işim olursa bir koyun keseceğim) denmişse, mutlaka bunu kesmek gerekir. Kurban kelimesi kullanılmayıp, adak kelimesi kullanıldığı zaman, bunun belli bir sınırı yoktur. Bunun bir ömür boyu zamanı vardır. Bunun bedeli verilemez. Fakire, ihtiyacı vardır diye para, yiyecek verilemez. Verilirse adak yerine getirilmiş olmaz, borç kalır ve âhirette hesaba çekilir. Bunu mutlaka kesmesi lâzımdır. Bedeli verilemez. Kurban dendiği zaman, şart tahakkuk ettiğinde ilk kurban bayramında kesilmesi gerekir. İlk kurban bayramında kesilememişse, artık bunun bedeli altın olarak fakire verilir.
Adağım vardı. Adakda bulunduğumda onu yerine getirebilecek durumdaydım. Fakat geciktirdim. Şimdi de müsâid değilim. Borç alarak bunu telâfî edebilir miyim. Bunun yerine başka bir şey verebilir miyim?
Ona gerek yok. Çünki adağı istediğiniz zaman yerine getirebilirsiniz. Bir ömür boyu da süresi var. Acele etmek elbette ki evlâdır, iyidir. Ama bunun süresi geniştir. Bunun yerine başka bir şey verilmez. Ya'nî bir kimse, hayvan kesmeyi adadığı zaman bunun yerine para verse, başka bir ibâdet yapsa bu adak yerine gelmez. Dolayısıyla mutlaka onu yerine getirmesi gerekir. Eliniz ferâha çıktığın zaman kesersiniz. Borç almanıza gerek yok.
Adağımı adarken kurban demedim, kurban bayramında kesebilir miyim?
Tabii, adak kurbanda kesilebilir. Kurban dedi isek, zaten kurban bayramında kesmek gerekir.
Adağımı kestikten sonra, etini yurda verebilir miyim?
Kesmeden önce de verilebilir. Yurtta fakir öğrenciler varsa orada birine vekâlet verilir ve vekâleti alan bunların adına kesip onlara ikram edebilir.
Adağımızı yiyebilmemiz için bir formül var mıdır?
Fıkıh kitaplarında anlatılırken buyruluyor ki: Adakta bulunan bir kimse, keçi, horoz, koyun ve saire adamıştır. Bunu kestiği zaman kendisi [fakir dâhi olsa] yiyemez. Ana-babası, bunların ana-babaları, dedeleri ve büyük anneleri. [Ananın anası ve babanın anası, bunların anaları.] yiyemez. Buna Usül denir. Bir de, evlatlar, bunların çocukları ve torunları da yiyemezler. Bunlara da, Füru denir. Hanımına veya kocasına da yediremez. Bunların arasında kardeşler zikredilmemiştir. Bu sebeple kestiği hayvanı [dinen fakir ise] kardeşine hediye eder. Böylece kardeşinin mülkü olmuş olur. Ve dilediği gibi tasarruf edebileceği için o da ikram eder. Böyle yapılınca adaktan yenebilir.
Adağın sahih olması için gereken şartlar nelerdir?
Örneklerle açıklayalım: 1- Bir farz-ı ayn veya vacib cinsinden olması gerekir. Mesela oruç, namaz, sadaka gibi. (Şu işim olursa, yüz metre koşacağım) şeklinde bir adak sahih olmaz. 2- Başlıbaşına bir ibadet olması gerekir. Abdest almak başlıbaşına bir ibadet olmadığı için adak olmaz. 3- Kendisi günah olmamalıdır. Haram bir şeyi adamak yemin olur. Bunu yapması günah olur. Mesela birini öldürmeyi adayan, onu öldürmez, yemin kefareti verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Günah işlemek için adak olmaz. Kefareti de yemin kefaretidir.) [Nesai] Bayram günü oruç tutmak haramdır. Fakat orucun kendisi haram olmadığı için Kurban bayramı günü oruç adamak caiz olur. Başka gün tutması gerekir. [Bunun gibi nafile namazı cemaatle kılmayı adayan kimse, mekruh işlememek için, bu namazı yalnız başına kılar. (Tesbih namazını cemaatle kılanları görürsem, mekruh işledikleri için dövmek nezrim olsun) diye adakta bulunsa, dediğini yapmaz. Yemin kefareti verir.] 4- Yapması kendine zaten farz olan bir şeyi adamak sahih olmaz. Mesela bu seneki Ramazan orucumu tutacağım demek adak olmaz. 5- Adanan şeyin mal olması, mülkünden çok olmaması ve başkasının malı olmaması gerekir. Mesela bir kimsenin, gözünü falanca kimseye vermek için adaması sahih olmaz. Bir milyon lirası olan, bir milyar lira sadaka vermek için adakta bulunsa, bir milyonu verir. (Oğlum iyileşirse, onun maaşından bir hayvan keseceğim) diye adakta bulunmak sahih olmaz. Kendi malından adaması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allah’a masiyet olan veya malik olmadığı şeyde adak olmaz.) [Müslim] 6- Adak kurbanının, belli üç günde kesilmesi gerekir. Bu günler gelmeden önce kesilirse, kurban olmaz ve adak yerine getirilmiş olmaz. Adak kurbanı belli üç günde kesilemedi ise, altın veya gümüş olarak değeri veya diri olarak kendisi fakirlere verilir. Belli üç günden sonra kesilip de, eti fakirlere dağıtılırsa, etin değeri, diri kurban değerinden az olmamalıdır. 7- Adak kurbanını kesmeyip, bedelini tasadduk etmek caiz değildir. Çünkü adağı yerine getirmek vacib olduğu için, bedeli verilmez. Eğer Kurban bayramında kesilememişse, bedeli tasadduk edilir. Kurban denilmemişse, adak hayvanı her zaman kesilebilir. Gecikse de, yine bedeli verilmez, kesmek gerekir. 8- Kurban denmeden adanırsa, mesela bir koyun keseceğim denirse, gün ve yer belli etse bile, Kurban bayramı günleri dahil, istediği zaman ve istediği yerde kesebilir. 9- Sevabını ölüye göndermek için kesilecek kurban da, her kurban gibi, yalnız Allah rızası için kesilir. Kesilen kurbanın sevabı bütün ölülere gönderilebilir. Ölü için, vârisi veya başkaları, her zaman kendi malından hayvan kesip, sevabını o ölüye hediye edebilir. Bunların etinden, kesen de yiyebilir. Çünkü adak değildir. 10- Adak kurbanını, Kurban bayramında kesemeyen, bedelini altın olarak fakire verirken, “Bu kurban adağımın bedeli” demesi gerekmez. “Hediye” dense de caizdir. 11- Kurban adayan, bayramdan önce kesse, sonra da bayramda kesileceğini öğrense, bayramda da keseceği için, bunun etinden kendisi yiyebilir.
Adak adadığım zaman fazla bir param yoktu. O durumda iken büyük bir şeyde adadım. Bunu yerine getirmem gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Adak adadığımız zaman bunun etinden hanımımızda yiyebilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
 
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:182
Dün:463
Bu Ay:182
Toplam:14,433,010
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842