Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Kötü Ahlak ve İlaçları

Abim gayr-i meşru ilişki içinde. Bir türlü bırakamıyor. Bize çok yalan söylüyor. Dua da ediyoruz, başka ne yapabiliriz?
Nefs, harâmdan beslenir. Çâresi iyi arkadaşlar. Alllahü teâlânın sevgili kullarının, islâm âlimlerinin kitâplarını okumasıdır. Hidâyeti veren cenâb-ı Hakdır. Biz sadece duâ ederiz, sebeplere yapışırız. Karşı tarafta gayret söz konusu olmadı ise, Allahü teâlâ da duâmızı kabul etmedi ise, yapılacak bir şey söz konusu değildir. Bizim vazîfemiz duâ etmeye devam etmek, bir gün gelir belki cenâb-ı Hak hidâyet nasîb eder.
Ağzımdan kötü sözler çıkıyor, bundan kurtulmam için ne yapmam lazım?
Önce istiğfara devam edeceğiz. Bundan kurtulmak için dua edeceğiz. Bir de İslam Âhlakı ve Mektubatı Rabbani kitaplarını çok okuyacağız. Böyle yaparsak inşâallahü teâlâ kötü huylarımızdan kurtuluruz.
Akrabamızla altlı üstlü oturuyoruz. Kavgalar oldu. Huzurumuz kaçıyor. Ne yapmalıyız?
Nefslere uyulunca, isterse can ciğer kardeş olunsun. Menfeatler olduğu zamân vuruşma başlıyor. Görüşmenizi rolantiye alın, yanî mesâfeli olun.
Arkadaşım babasını bana kötülüyor, babasını da tanıyorum, ne yapabilirim?
Açık ve net olmalıdır. Gıybet etmemesini söylemelidir.
Babam fasık , devamlı içki içiyor, emri maruf yapıyorum ama tesiri olmuyor, ne yapmam lazım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Babam küfrediyor. Ne yapmalıyız, nikâhlarına bir zararı olur mu?
Belli bir yaşa geldikten sonra zaten evlâdın babaya tesîri mümkün değildir. Din terbiyesi görmedi ise ne yapacak ki? Bilgi yoksa, olacağı budur. Sabretmekten başka bir şey elden gelmez. İstigfâra devam edeceksiniz. Dîne, îmâna sövmediği müddetçe bu sövmelerinin nikâhına bir zararı olmaz.
Babamın ağzı biraz küfürlü, ne yapabiliriz?
Onu düzeltecek hâliniz yok. (Yâ Rabbî! Hidâyet nasîb et, tevbe nasîb et) diye dua etmeniz lâzımdır. Eğer bir kimse kendisini düzeltmeyi murad ederse, Allahü teâlâ ona kolaylık ihsân eder ve netice itibâriyle o hatalarını, o günâhlarını düzeltir, tevbe istiğfar eder, tertemiz olur.
Babamın emeklilik parası geldikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı, nasihat verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bazı mübarek isimlerin önüne japon alman ve bulgar gibi isimler takılıyor. Böyle söylemek uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ben çok günahkarım. Bu günahlarımdan sıyrılmak için ne yapmam gerekir?
Dînimizde ye's harâmdır. Bir kimse, böyle bir sıkıntıya düştüğü zaman istigfâra devam etmelidir. Ne yapıp yapıp, kul haklarını ödemelidir. Kul hakkı yoksa, îmânın hâtırına cenâb-ı Hak günâhların hepsini silebilir. Emîn olmak da harâmdır. Kul, tövbeden vazgeçmedikçe, Allahü teâlâ affetmeye devam eder. Böyle bir Rabbimiz var. Allahü teâlâ kendini tanıtırken, (Erhamerrâhimîn) diye tanıtmış, merhametlilerin en merhametlisi. Ümîdsiz olmamalı, Allahü teâlânın sevdiklerini vesîle ederek devam etmelidir. Allahü teâlâ, inşâallahü teâlâ hakîki mânada tövbe nasib eder.
Bende aşırı derecede kıskançlık var. Bu huyumdan kurtulmak için ne yapmalıyım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beyim dine düşman, çocuklarıma dinlerini öğretirken zorlanıyorum, ne yapmalıyım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beyime, çalıştığı müessesede bekleme yaptığı için para veriyorlar, bunu alsa rüşvet mi olur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir erkek hanımına yalan söyler mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir hakikati öğreniyorum ama yaşayamıyorum, çok mu günahkarım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir kişi hakkında kötü bir şey yaptı diye duysak, bu doğru mu, yanlış mı diye araştırmamız uygun olur mu?
Câiz değildir. Tecessüs [başkalarının gizli şeylerini araştırmak] harâmdır. Kadı değilsiniz, hakim değilsiniz, niye araştırıyorsunuz ki? Bir fitneye sebebiyyet vermiştir, o hâdise sadece o şahısla kalmamıştır, bir çok âileyi ilgilendirir, o zaman herkesin karar kılabileceği, emin bir kimsenin başkanlığında bu iş yapılır, ortaya çıkartılır, çıkan hükme de rızâ gösterilir.
Bir öğrenci, ödevini ablasına para ile yaptırsa, rüşvet mi vermiş olur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir ortamda birisinin arkasından konuşulunca içime sıkıntı çöküyor. Bu neden olabilir?
Bu iyiye alâmetdir. Cenâb-ı Hakkın lütf ve ihsânıdır. Ya'nî günâhlar, kalbinde îmânı olan kimseyi sıkar. Kalbinde îmânı olmayan bir kimse de, îmânı olanların yanına gelmiş olsa, orada bu sefer de onun kalbi sıkılır.
Bir yakınımız sürekli fitne fesat çıkarıyor ortalığı karıştırıyor buna karşı nasıl davranmalıyız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Çabuk sinirleniyorum, ne yapmalıyım, çaresi nedir(1) ?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Çalıştığımız yerde, işi olanlar önceden veya iş bittikten sonra tatlı falan getiriyorlar. Bunlara öncelik veriliyor. Bunun mahzuru var mı? Getirilenler yenebilir mi?
Kendiniz amir konumunda değilseniz ve normal statü içerisinde yapıyorsanız, getirilenleri almanız ve yemeniz caizdir. İş yapıldıktan sonra getiriliyorsa, o teşekkür için getirilmiştir. Ama iş yapmadan önce getiriliyorsa, o rüşvettir. Ona dokunmamalıdır. Yani baklava getirenle, getirmeyenin bir olması, işlerin aynı yapılması lâzımdır.
Çocuğumda yalan problemi var, bunun için ne yapabiliriz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Damadı ablam ve kız kardeşime hoş geldin demediği için ban küstüler. Bu durumda ne yapmam gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dargın durmakla alâkalı bilgi alabilir miyiz?
Müslümânın müslümâna, üç güne kadar dargın durmasına izin verilmiştir. Üç günden sonra dargın durma devam ederse günâh başlar. Allahü teâlâ yarattığını iyi biliyor. Bir müslümânın üç gün içerisinde iyi düşünmesi lâzımdır. Dînimizde yalan söylemek câiz değildir, ama iki dargın kimsenin arasını bulabilmek için söylenebiliyor. İlk defa gelip de barışan kimse, günâhdan kurtuluyor. Öbürü barışmak istemezse o devam ediyor.
Diğer insanlara baktığım zaman kalbime kendini beğenme gibi kibir gibi şeyler geliyor. Bundan kurtulmanın bir çaresi var mıdır?
Bu dertle, hepimiz dertliyiz. Bunu anlamak, idrâk etmek ve bunun da kibir olduğunu bilebilmek çok büyük ni'metdir. Nefs imâna gelmedikçe, bundan kurtulmamız mümkün değildir. Ama kalbe gelen kötü düşünce, yapılmadıkça veyâ söylenmedikçe, bundan mesûl olunmuyor. Çâre, sâlih kimselerle görüşeceğiz. Hakîkat Kitâbevinin yayınlarından, (Menâkıb-i Çihâr yâr-ı güzîn) kitâbında, (Hulefâ-i râşidîn) ve diğer Eshâb-ı kirâmdan bazılarının hayatları var. (Şevâhid-ün-Nübüvve) kitâbında, Peygamber efendimizin ve Eshâb-ı kirâm efendilerimizden bazılarının hayatları var. (Eshâb-ı kirâm) kitâbı sonunda ve (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye)de de var. Eğer Türkiye gazetesine abone isek, [ki abone olmalı ve desteklemeli] vermiş olduğu Evliyâlar ansiklopedisi var. Bunları okuyunca, sâlihlerle beraberiz, kurtuluruz. Allahü teâlâ nasib eder, nefs de imân ederse, temelli kurtuluş olur.
Dinde bidat ne demektir, bilgi verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Doğru şeyi söyledigimiz halde kabul etmeyenler var, bazen tartışma olabiliyor, ne yapalım, doğruyu söylemeyelim mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dostu dost, düşmanı düşman bilmenin ölçüsü nedir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ehli sunnet değildir diye akrabalarımızla ilişkimizi kestik, doğru mu yaptık?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Fasık akraba ile görüşelim mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Fasık ne demektir, bu insanlarla ilişkimiz ne olmalıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hatırımızdan geçen her kötü düşünce şeytandan mıdır?
Şeytandan da, nefisten de gelebilir. Hatta Muhammed aleyhisselâmın ümmetine Allahü teâlâ ihsan olarak hatrından geçen kötü düşüncelerden sorumlu tutmuyor. Buna mukabil, iyi şeyler düşünürse, onlara sevap yazıyor.
Herşeyi sorguluyorum, nasıl hareket etmem gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İbadetlere karşı kalbimde bir soğukluk oluştu ne yapmam gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İftira eden bir kimse pişman olursa nasıl hareket etmesi gerekir?
Bu iftirası o şahsa gitti ise, kul hakkı tahakkuk eder. Bizzat gidilecek ve helalleşilecek.
İftira hakkında bilgi verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İki elini beline koyarak dolaşmanın uygun olmadığı söyleniyor. Doğru mudur?
Kibir alâmeti olduğu, uygun olmadığı hadîs-i şerîfde de geçiyor. Detay bilgi anlatılırken, meselâ tarladan çalışan biri yorulup, beli ağrıyan, elini beline attığında, bunun kimseye kibirlenecek durumu yoktur. Kibir olursa, men edilmiştir.
İnsan kendine nasıl zulmeder?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İnsanlar arasındaki iki yüzlülüğü anlatır mısınız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İsraf konusunda bilgi verir misin? Mesela giydiğimiz elbisenin bir yeri delinince atmamız israf olur mu?
Türkiyede refah seviyesi yükselince, geçmiş unutuldu. Çok enterasan bir varlığız. Hemen elimize birazcık imkânlar geçiverince, daha önceki hâlimizi unutuyoruz. Unutunca da, artık ölçü kantar falan kalmıyor. Bu çoğrafya üzerinde kıtlıklar yaşandı. Eğer biz azıtırsak, cenâb-ı Hakkın verdiği nimetlerin kadir ve kıymetini bilmezsek, cenâb-ı Hak bunu elimizden alır.
 
Sizin sorduğunuz şekilde yapmak, isrâf olur. Bunları çöpe atmaktansa, olmayanlara ulaştırmalıdır. Elbiseyi, ev eşyasını.. ne ise, bunlardan deforme olmuş olanları, kullanabilecek yere verilirse, isrâf olmaz.
 
Bu gün alt yapı göçmüş, elimizdeki imkânlar çok geniş, dolayısıyla elimizdekine de kanat etmiyoruz, bir başkasınınkine bakıyoruz. Bunun sonu yok ki.
 
Biz elimizden geldiği kadar kullanabilenlere vereceğiz ve dînimizin yasak ettiği o isrâf günâhından kendimizi kurtarmaya çalışacağız.
İyi bir iş veya ibadet edince nefsim hemen kötü niyete sokuyor. Bu yaptıklarımı bırakayım mı?
Hayır, vaz geçmeyeceksiniz, yapacaksınız. Nefs zaten onu söyler. Bununla övünmedikçe hiçbir şey olmaz. Niyetin bozuk olduğunu anlayınca hemen düzeltiriz ve yapmaya da düzeltiriz.
Kalbimizin kirlerden temizlenebilmesi için ne yapmalıyız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kantin ihaleleri normal yolla alınmıyor, bu durumda ne yapabiliriz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kayın validem yatalak. Görümcemin imkanı olduğu halde annesine bakmıyor. Beni, sen bakacaksın yoksa evden çıkartırız, diye tehdit ediyorlar. Bu durumda ne yapabilirim?
Tehdit edeceğine, anasına baksa ya? Bir gün onun da düşeceği durum aynen o. Allahü teâlâ herkesin önüne bir fırsat çıkartır. İbâdet eder, etmez. Anasına bakar, bakmaz. Evlâdına terbiye verir, vermez. Komşuları ile hoş geçinir veyâ hoş geçinmez. Zulmeder veyâ mazlum konumuna düşer. Herkes bir tercihte bulunacak. Ama herkes de bunun bedelini ödeyecek. Siz elinizden geldiği kadar bunu yapar, sabreder ve duâ da ederseniz, cenâb-ı Hak, inşâallahü teâlâ karşılığını bol bol ihsân eder. Şimdi evlâd anasına bile tahammül edemiyor. Niye, dinden uzaklaşıldı. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri talebelerine anlatırken, bir daire çizmişler. Bu daire İslâmiyyetdir. Bu dairenin içinde hiçbir mazarrat yoktur. Yani zarar, ziyân, hastalık, üzüntü bu dairenin içerisinde yoktur. Burada huzur ve saâdet vardır. Ama bu dairenin dışında da hiçbir saâdet, huzur yoktur. Bütün mazarratlar, kötülükler bu dairenin dışındadır. Yani İslâmiyyete uyan rahat eder. Siz sabrederseniz bunun mükâfatı fazla olur. Ama onu dillendirir, herkese anlatırsanız ecri gider.
Kayınvalidem ve eltim ile problemlerim oluyor. Ne yapmam gerekir?
Olmamasına şaşılır. İyilik eden, karşılığını görecektir. 
 
Kibir için bir dua var mıdır?
Yok. Kibirle mücadele vardır. Çünkü nefsden kaynaklanan bir özelliktir. Hemen dua okumak suretiyle gitmez. Önce kibrin ne olduğunu anlamak gerekir. Bunun için de Hakîkat Kitâbevinin yayınlamış olduğu (İslâm Ahlâkı)nda kibir bahsi var. Defalarca okumalıdır. Orada tedâvileri bildiriliyor.
Kibirliye Allahü teala zatı ile düşmandır, ama herkesde de kibir var buyuruluyor. O halde haşa Allahü teala hepimize düşman mıdır?
Nefis Allahü teâlânın düşmanıdır. Ehl-i sünnet âlimlerinin hayatları ve kitapları okunursa bunu kontrol altında tutarız. Allahü teâlâ herkesden nefsinin îmân etmesini istememiş. Ama cenâb-ı Hak sûretini de kabul ediyor.
Kınamak, dinimizin bildirdiği kötü huylar içinde midir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kıskançlığn ilacı nedir?
Her şey zıddı ile tedâvi olur. Hakîkat Kitâbevi yayınlarından (İslâm Ahlâkı) kitâbında kırk tâne kötü huy anlatılıyor. Tedâvi yolları da bildirilmiş. Hased edilen kimseye hediye götürülür, duâ edilir. Böylece kurtulmak mümkün olur.
Küfrün yedi zararından birinde, o kimseyi öldürmek vacib olur deniyor, bunu açıklar mısınız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Livata nedir, açıklar mısınız?
Erkeğin erkekle cinsi münasebetidir. Erkeğin kadına arkadan yaklaşmasına da livâta deniyor. Haramdır, çok büyük günâhdır. Lût kavminin pis işi diye geçiyor.
Nefis kırmak ile kalb kırmağı nasıl ayırt edebiliriz?
Bunu ancak, mürşid-i kâmiller, yüksek derecedeki insanlar ayırabilir. Nefsi, kalbi iyi tanıyorlar. Bir kimse, bir suç işlediği zaman, ölçülü bir şekilde onu ikâz etmek, önüne koymak, nefs kırmaktır. Dangalak, salak, aptal.. diye söylenirse nefsi kırılmaz. İçinde ona karşı beslemiş oldukları söylenmiş olur. Nefsini kırmak, (Bu yanlıştır, bunun cezâsı da budur) demektir. Bu, nefsine ağır gelir. Diğer türlü kalb kırılır, böyle bir yetki verilmemiştir. Hakâret ederek hareket etmek yanlış olur.
Nefsimizin kötü isteklerinden nasıl kurtulabiliriz?
Nefsi dizginlemenin formülünü bildirmişler. Nefs ölmez. Nefs bir mahlûktur, kötülükler deposudur. Bundan hayr, iyilik beklenmez. Bunun gıdası kötülük, isyân, inkâr, harâmlar, mekrûhlar, bütün günâhlardır. Allahü teâlâ neyi yasak etti ise, bunların hepsi nefsin gıdasıdır. Bunlar öğrenilecek. Bu gıdalar kesilecek ve zayıflar. Nefsin tasallutundan kurtulan kalbin içine, hemen Allahü teâlânın sevgisi girer. Onun gıdasını kesince feryât eder.
Nefsine uyan için özel bir dua var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Öfkemize hakim olabilmek için ne yapmamız gerekir?
Kolay değildir, ama zamanla olur. Bizden öfkemizin yok edilmesi değil, kontrol altına tutulması isteniyor. (İslâm Ahlâkı) kitâbını defalarca okumalıdır.
Oğlum size hakkınızda konuşuyor. Çok üzülüyorum. Neler söylersiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Öğrendiğim dini bilgiler, beni kibre götürüyor. Bu durumda ne yapmam gerekir?
İnsanın hâtırına gelebilir. Ama din büyüklerinin kitâbını okumaya devam edersek, cenâb-ı Hak muhafâza eder. Okuyarak, bir araya gelerek hem bilgiler artar, hem de dinimizi muhafâza ederiz. Sonraki gelen âlimler de, (Bizim yolumuz, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâplarını okumak ve okuduklarımıza, öğrendiklerimize uygun olarak, amel etmektir). Doğrusu budur. Biz biliyoruz, zehabına kapılmamız yanlıştır. İstigfâra devam edeceğiz ve namâzı da terk etmeyeceğiz.
Övülmek sonucu tehlikeli bir duruma düşmemek için ne yapmak lazım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Piyango, iddaa oynamak günah mıdır?
Bunların adı kumardır, hükmü de haramdır. Bu şans oyunları için dînimizin bildirdiği hüküm budur. Bu hiçbir zaman değişmez. (Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında geniş bilgi de vardır.
Riyadan kurtulmak için ne yapmamız gerekir?
İmam-ı Rabbani "kuddise sirruh" hazretlerinin bir formülü var. Kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak lâzım. Bizim yaptığımız işlerde istesek de, istemesek de riyâ olur. Biz Allah rızası için diye niyet ederiz.
Rüşvet helâldir midir?
Rüşvet helâl diye hiçbir kitâb yazmıyor. İbni Âbidînde [hanefî mezhebinin temel fıkh kitâbında], (Bir kimse, malını, canını, nâmûsunu korumak için, başka çâresi kalmadı ise, rüşvet verebilir). O ruhsatdır. Bu, helâldir diye anlatılmaz. Orada bir ruhsat var, onun da şartları bildirilmiştir. Alana yine harâm olur, tabiî müslüman ise.
Şirk nedir?
Şirk, şirket kelimesinden türemiştir. Allahü teâlâya ortak koşmak demektir. Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi put yaparak, ortak koşulur. Şimdi Hindistanda, Afrikada bir sürü putperetler var. Meselâ, Mekkeli müşrikler Allahın varlığını inkâr etmiyorlardı. Putlar bize, Allahü teâlâ ile aramızda şefâatcı diye bakıyorlardı. Yanî, tam müşrik oluyorlardı. Müslümân olduktan sonra da şirke düşme tehlikesi vardır. Ölünceye kadar bu tehlike hep vardır. Peygamber efendimizin “aleyhissalâtü vesselâm”, (Gizli şirkden sakınınız!) diye bir talimatı vardır. Eshâb-ı Kirâm, (Yâ Resûlallah! Bu gizli şirk nedir?) diye soruyor. (Riyâdır) buyuruyor. İbâdet yaparken, insanların medh-u senâları hoşa giderse, bu ibâdet Allah için değil, insanlar için yapılmış oldu. İnsanlar, Allahü teâlâya ortak koşulmuş oldu. Gizli şirk, buyuruluyor. Onun için çok uyanık ve dikkatli olmak lâzımdır. Bu sebepten dolayı, riyânın ne olduğunu da iyi okumak, iyi anlamak gerekir. Meselâ, Hakîkat Kitâbevinin yayınladığı (İslâm Ahlâkı) kitâbında, riyâ konusu Muhammed Hâdimî hazretlerinin (Berîka) kitâbından alınarak, konmuştur. Çok dikkatli bir şekilde okumamız gerekir.
Sizi dinlerken namaz kılmaya gayret ediyordum. Ne zaman kötü arkadaşlarla beraber olmaya başladım, o zaman tökezledim. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Her gün yatmadan önce, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin, Hakîkat Kitâbevinin yayınladığı (Mektûbat) kitâbını anlasak da, anlamasak da okumalıdır. Fırsat bulunca, İmâm-ı Gazâli hazretlerinin (Kıyâmet ve Âhıret) kitâbını okumalıdır. Bu kitâplarla bağlantıyı devam ettirecek olursak, ruhumuzu besleriz. Ruhumuzu beslediği için kötü arkadaşlara karşı da mesâfe koymaya başlarız. Meselâ, (Mektûbat)ı okumak, 1- İnsanın ihlâsını artırır, 2- Harâmlara karşı insanı soğutur. Bu özelliği vardır. Bu büyüklerin kitâbını okuyunca kalb, otomatik olarak o zâtların kalbi ile bağlantıya geçer. Dolayısıyla o zâtın kalbindeki nûr, bizim kalbimize akınca, hâtırımıza tövbe istigfâr gelir, ibâdetleri yapma gücü gelir. Yani, çok şeyler olur. Kendimizi bu şekilde koruruz. Âhir zamandayız. Eskiden böyle din büyükleri vardı.
Suizan bugün günümüzde önyargı denilen şey midir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Suizan ne demektir?
Herhangi biri hakkında görüş belirtirken, onun hakkında kötü düşünmek.
Süleyman Şahın büyük oğluna kibir ile alakalı söylediği söz hakkında bilgi verir misin?
Tasarruf yapamıyoruz, bereket hasıl olmuyor, bunun sebebi nedir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Telefonda çok konuşmak uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Tenbellik ediyoruz Bundan kurtulmak için ne yapılabilir?
Bu hepimizde var. Nefsimizden kaynaklanıyor. Dînimiz, tenbelliği şiddetle men etmiştir. Çâresi, çalışkan kimselerle berâber olmaktır. İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” hazretlerinin bildirdiği formüldür. Gayretli olanlarla beraber olunacak. Yani dînini bilen, seven kimselerle arkadaş olunmalıdır. Tenbellikten kurtulmak için, islâm âlimlerinin kitâpları okunacak, dînini seven kimselerle de beraber olunursa, bu tenbellikten çabucak kurtuluruz.
Umredeyken öfkelenmeyeceğime dair rabbime söz vermiştim ama sözümde duramıyorum günaha mı giriyorum?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Üvey annem babamın hastalığından faydalanarak ona uygunsuz işler yaptırıp, para kazanmasına sebep oldu. En sonunda bütün paraları (babamın biriken maaşı da dâhil) alıp, gitti. Bu konuda neler dersiniz?
Yaşlı bir kimse, torunu yaşında, kızı yaşında birisi ile evleniyor. Bunun altında menfaatten başka bir şey olmaz. Böyle güzelliği için, malı için evlenmek hadis-i şerifte men edilmiştir. Osmanlı zamanında ise durum tam tersiydi. Yaşlı bir hanım, çocukları olan bir hanımın kocası vefat edince, sırf Allahü teâlânın rızası için başkasına muhtaç olmasın, iaşesi temin edilsin diye genç bir erkek talip olur, evlenirdi. Aralarında niyetler halis olduğu için muhabbette hâsıl olurdu. Şimdi ise durum tam tersine döndü. Ebu Midyen Mağribi hazretlerinin "Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeylere talip olan, talip olduklarından da mahrum kalır, zillete düşer" sözünü burada söylemek uygun olur.
Vesveseden kurtulmak için ne yapmak lazım?
Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarını çok okuyacağız. Nefse ve şeytana da fırsat vermeyeceğiz.
Yabancı bir erkek, yabancı bir kadınla herhangi bir sebeple telefonda konuşurken, yabancı erkek, (Yok canım, olur mu canım) gibi ifadeler kullansa mahzuru olur mu?
Hayır, bir mahzuru olmaz. Çünkü tabîî olarak söylüyor. Fakat, dînimizin bir emri var: (Sû'i zan etmeyin, ama başkasının da sizin hakkınızda kötü düşünmesine sebep olacak iş yapmayın, söz söylemeyin!). Başkasının sû'i zannına sebebiyet verecek olur, onun için sakınmalıdır.
Yalan konuşmayı hiç istemediğim halde başaramıyorum, ne tavsiye edersiniz?
Zâlim bir insan [babamız bile olsa] onun ölümüne sevinmek câiz olur mu?
Hem o zulmetmekden kurtuldu, hem de insanlar zulmünden kurtuldu. Câizdir, buyuruluyor. Hatta böyle bir zâlimin ölümü üzerine söylenmiş: (Ne etti kendi rahat, ne âleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihândan, dayansın ehl-i kubur!) Hatta hayattayken o zâlimin ölümünü istemek, insanların onun zulmünden kurtulmasını istemek, [bu, baba da olmuş olsa] böyle bir kimsenin ölümünü talep etmek câizdir. Bir de, kendine zulmedenler var. Yanî namâz kılmıyor, ibâdetlerini yerine getirmiyor. Bu, kendine zulmediyor. Esas kitâplarda anlatılan zulüm, bu birincisidir.
Zinâdan kendimi uzaklaştıramıyorum, ne yapmalıyım?
Evlenmeniz lâzımdır. Harâma düşmemek için öyle ortamlardan uzaklaşmak lâzımdır. Harâmdan kurtulmak için, harâm işlemiyenlerle berâber olmak lâzımdır. İyi kimselerle berâber olmalıdır. İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” hazretlerinin (Mektûbât) kitâbını, bir de İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Kıyâmet ve Âhıret) kitâbını çok okumalıdır. Bunlar çok okunursa, bir anlık zevk için kendimi yakmıyayım diye düşünür ve uzaklaşırsınız.
 
 
İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:303
Dün:360
Bu Ay:1,368
Toplam:14,493,218
Online Ziyaretçiler:23
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842