Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Diş Dolgusu

Abdülhakim-i Arvasi hazretlerinin talebesinin diş dolgusu varmış ve ona malikiyi taklid etmesini emretmiş, bunu açıklar mısınız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ağzımda dolgu var, hanbeli mezhebini taklid ediyorum, doğru mu yapıyorum?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Altın ile diş kaplama ne zaman kullanılmaya başlandı? Yeni midir?
Kaplama yenidir. Daha önceden de altınla bağlatmak vardı. Fıkıh kitâplarında bunun câiz olmadığı uzun uzun bildirilmiş. Ancak herhangi bir telle, gümüşle bağlanınca koku yaptı, mutlaka altınla bağlanması gerekti, zarûret hâline geldi.., ifâdeleri geçmiş. Böyle bir durum olmadığı müdddetçe, keyfen altından yaptırmak, altından kaplama yaptırmak uygun değildir. Dolgu ve kaplama yapıldığı zaman dişin su ile temâsı kesilmiş olur. Hanefî mezhebinde gusül abdesti alırken ağzın içerisini yıkamak farzdır. Hanbeli mezhebinde de böyledir. Bu iki mezhebinde olan bir müslümân, dişini doldurttuğu veyâ kaplattığı zaman, mâlikî veyâ şâfiî mezhebini taklîd etmezse, cenâbetten kurtulamaz. Abdesti de namâzı da olmaz. Abdeste bağlı yaptığı ibâdetlerin hiçbirisi olmaz.
Annem vidalı diş takıyor. Mezheb taklid etmesi gerekiyor mu?
Bu dişler de kapatıyor ve altına su girmiyor. Hanefi mezhebinde ise, mâlikî mezhebini taklîd edecek. Eğer mâlikî mezhebinin şartlarına riâyet edilmiş ise, öncekileri, (Yâ Rabbî! Mâlikîye uyarak o gusül ve abdestleri aldım, namazları kıldım) derse, sahîh olur, kabul olur.
Anneme kaplama diş yaptıracağız, maliki mezhebini mi taklid etmesi gerekiyor?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Arkadaşım çakma (vidalı) diş yaptırdı. Gusülde maliki mezhebini taklit etmesi gerekiyor mu?
Tabii. İster kaplama, ister dolgu, ister böyle çakmalı olsun, gusül, abdest ve namâzda mâlikî mezhebi taklid edilecek.
Beyim daha önceden dişini doldurtmuş, ama malikiyi beş senedir taklid ediyor, daha önceki namazlarını kaza etmesi gerekiyor mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beyimin dişinde dolgu var. Taklîd konusunda bilgi verebilir misiniz?
Dört mezhebden, hanefî ve hanbeli mezhebinde gusül abdestinde ağzın içini yıkamak farz. Farz demek, o olmazsa o ibâdet olmaz demektir. Dolayısıyla dişler kaplatılırsa, dolgu yaptırılırsa yıkanmıyor. Yıkanmadığı için de o farz yerine gelmiyor. Farz yerine gelmeyince, cünüblükden kurtulunamıyor. Cenâbet hâlde namâz kılınıyor. Yarın, âhiretde elbette ki bunun hesâbı sorulacak. Olur diyenler kendini kurtaracak mı? Ayağa giyilen meshle, yaraya konulan sargı ile bunun bir alâkasının olmadığı uzun uzun anlatılmış. Zarûret değildir. Zarûret olabilmesi için başka mezheblerde çıkış yolunun olmaması, o işin muhakkak yapılması lâzımdır. Dişsiz de yaşanabiliyor. Zarûret değil bu. İhtiyâçdır, o ayrı bir mesele. İhtiyâç hâlinde kaplattığımız zamân, mâlikî ve şâfi'î mezhebinde çıkış yolu var. Geçenlerde İstanbul müftüsü, kurban konusunda, (Taklîd etmek her zamân için genel hükümdür) dedi. Tabiî ki genel hükümdür. Şâfi'î mezhebindeki sıkışınca, diğer üç mezhebden birisini taklîd ettiği gibi, hanefî ve hanbeli mezhebindeki bir müslümân da, sıkıştığı zamân, [kendi mezhebinde çıkış yolu yoksa] bir mezhebi taklîd edebilir. Dolayısıyla hanefî ve hanbeli mezhebinde olup da, dişini doldurtan veyâ kaplatan bir müslümân cenâbetden kurtulmak için mâlikî veyâ şâfi'î mezhebini gusül, abdest ve namâzda taklîd etmesi lâzımdır. O da, zor bir şey değildir. Sadece gusül abdesti alırken, (Niyyet ettim Allahü teâlânın rızâsı için gusül abdesti almaya, mâlikî mezhebine uymaya) diyecek. Alınış şekli aynıdır. Abdest alırken de, elini veyâ yüzünü yıkarken (Niyyet ettim abdest almaya, mâlikî mezhebine uymaya) diyecek, başının tamamını mesh edecek [çünkü farz], diğerleri aynıdır. Namâz kılarken de, (Niyyet ettim Allah rızâsı için öğle namâzının farzını kılmaya, mâlikî mezhebine uymaya) diyecek. Böylece hem cenâbetden kurtuluyor, hem de namâzları sahîh oluyor.
Bir kitapta, diş dolgusunu mest üzerine meshe benzetmişler. Bu doğru mudur?
Halbûki, mest üzerine meshin müddeti bellidir. Hanefi mezhebinde mukimken yirmidört saat, seferiyken yetmişiki saattir. Mâlikî mezhebinde gusülden gusüle kadardır. Yani bir sınırlaması vardır. Kaplama ve dolgunun, mest üzerine meshle, yara üzerine meshle hiçbir alâkası söz konusu değildir. Kendi kafalarına ve nefslerine göre hareket edenler, insanlar cünüb kalsın, namazları ve abdestleri olmasın diye yol tutmuşlar. Mâlikî veyâ şâfii mezhebi taklid edilmeden önce alınan gusül ve abdest, kılınan namazların hiçbirisi kabul olmaz, çünkü cenâbetten kurtulunmuyor.
Bir yayında, diş dolgusu meselesinde, biz dişlerimizi yıkamıyoruz, denilmiş, bunu açıklar mısınız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Buluğa ermeyen diş dolgusu veya kaplama yaptırırsa, maliki mezhebini taklid edecek mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Burada bir kimse, (Diş dolgusu sebebiyle taklîde gerek yok, zaten ağzın içerisini yıkamak sünnet) dedi. Bu konuda neler söylersiniz?
İnsan, bir süâl sorulduğu zamân kitâba mutlaka bakması lâzımdır. Bir gün gelecek mahcûb olacak. Çünkü bu soruyu soran bir kimse bunu araştıracak. Doğrusunu öğrenecek veyâ kitâbdan bulacak. Abdestle, guslü karıştırmış. Gusülde, hanefî ve hanbeli mezhebinde ağzın içerisini yıkamak farzdır. Mâlikî ve şâfi'î mezhebinde farz değildir. Bu iki mezhebdeki müslümânlar, bunun için mâlikî ve şâfi'î mezhebini taklîd ediyor. Hanefî ve hanbeli mezhebindeki bir müslümân, dişini doldurtur veyâ kaplama yaparsa, guslü olmadığı için [gusül olmayınca abdest de olmuyor, namâz da olmuyor] gusül, abdest ve namâzda mâlikî veyâ şâfi'î mezhebini taklîd eder. Hanefî mezhebdeki bir müslümânın, mâlikî mezhebini taklîd etmesi daha kolaydır. Taklîd ederken de, gusüldeki, abdestdeki ve namâzdaki farz denilen hükümleri yapacak, guslü, abdesti ve namâzı bozar dediği hükümlerden de sakınacak. Zor bir şey değildir.
Çevremdekiler diş dolgusunda taklide karşı çıkıyorlar, bu konuyu tekrar anlatabilir mısınız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Diş dolgum var, ibadetlerde maliki mezhebini nasıl taklid edebilirim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Diş dolgum var, şimdi malikiyi taklid ediyorum, daha önceki namazlarım ne oldu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
 
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:397
Dün:443
Bu Ay:12,887
Toplam:14,357,154
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842