Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Hayz ve Nifas

(Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyyede)ki, (Büyük Âlimler) şiirini, bir hanım muayyen hâlinde zikredebilir mi, okuyabilir mi?
Orada, Silsile-i aliyye diye bilinen imâm-ı Rabbânî hazretleri, Bâkî Billah hazretleri, Abdüllah-ı Dehlevî hazretleri, Mazher-i Cân-ı Cânân hazretleri, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri gibi zâtların isimleri üstâdları ile beraber zikrediliyor. Bir hanım, muayyen gününde de zikredebilir, okuyabilir. (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyyede)yi de okuyabilir. Salevât-ı şerîfe, kelime-i tevhîd, kelime-i temcîd okuması da câizdir. Bunları okuduktan sonra, bunlardan hâsıl olan sevâbı, o şiirde ismi geçen büyüklerin ruhlarını da hediye edilir. Vesîle edilerek, bir ihtiyacı varsa, Allahü teâlâdan taleb edilebilir.
10 günü geçen hayız ve 15 gün temizlik müddeti geçmeden gelen istihaza kanları için gusül gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Âdet bozukluğum var. Mâlikî mezhebini de taklîd ediyorum. Nasıl hareket etmem gerekir?
Hanefî mezhebinde sınırı on gün, mâlikî mezhebinde onbeş gündür. Temizlik müddeti de dört mezhebde onbeş günden az değildir. Hanefî mezhebinde olduğu hâlde, mâlikî mezhebini taklîd eden için, meselâ on gün akıntı geliyor, ona iki gün daha ilâve eder ve onikinci günden sonra gusül abdesti alır, namâzlarını kılar. O iki günü de kaza eder.
Âdet döneminde hanımların psikolojisinde değişiklikler oluyor. Normalde sakin bir hanım bu dönemde asabileşip, etrafındakileri kırabiliyor. Bu sebeple muayyen haldekiler böyle davranışlarından dolayı mazur sayılır mı?
Mazur sayılmaz. Kendini kontrol altına almalıdır. Ayrıca, böyle durumlarda kırdığı kimselerden, kendini toparladığı vakit özür dilemelidir. 
Adet gören bir hanım, 32 farzdan hangilerini yapar?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Âdet görünce oruç bozulur mu?
Kadının muayyen hâli başladığı zaman oruç bozulur. Ramazan ayından sonra kaza edilir. Yime içmeye de devam edilir. Bunun tersi olursa, meselâ öğle vakti muayyen hâli biterse, akşama kadar yimemesi ve içmemesi iyi olur.
Adeti altı gün olan bir hanımın adetinde değişiklik olsa adet günü değişmiş midir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Âdetim beş-altı gün. Gusül abdesti alıyorum, sonra tekrar geliyor. Bu durumda nasıl hareket etmeliyim?
On güne kadar gelenler hayzdır. Mâlikîde de onbeş güne kadar gelenler hayzdır. Dolayısıyla diyelim ki sekizinci gün geldi ise devam ediyor demektir. Âdeti değişti demektir.
Adetim on gün sürdü ve on gün sonra tekrar basladı, bu durumda nasıl hareket etmeliyim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Adetim uzun sürüyor. Nasıl hareket etmem gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Adetimde düzensizlikler var, on günü geçiyor, maliki mezhebini de taklid ediyorum, ne yapmam lazım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Adetliyken, ...den biri gelecek diye kadının camiye girmesi uygun olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Akıntı olduktan sonra da abdest alıp namaz kılıyorum, namaza mani midir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Amentü duası hayzlı iken okunur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Arkadaşım bir ayda dört defa özürlü oluyor, nasıl hareket etmesi gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Arkadaşımın muayyen günü altı günmüş. İki gün kesilmiş, sonra iki gün daha gelmiş. Kılmadığı iki günü kaza etmesi gerekir mi?
Kaza etmeyecek.
Ayet-i kerimeler bulunan kitapları muayyen halindeyken tutabilir miyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bayanlarda ihtilam olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bayanların kullanmış olduğu pet ve benzeri şeyleri ne yapmak gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bazı kimseler, büluğa eren kız çocuklarına maliki mezhebini taklid ettirerek, Kur'an-ı kerim öğretmeye devam ediyorlar. Bu caiz mi?
Diş dolgusu sebebi ile hanefi ve hanbeli mezhebindekiler maliki veya şafii mezhebini taklid etmelidir, dediğimiz zaman (olmaz) diyorlar. Halbûki burada cenâbetlikten kurtulması lâzım, bunun başka çıkış yolu yoktur. Ama burada hanefi mezhebindeki bir kızcağıza, (maliki mezhebini taklid ediver) deniyor. Peki o (olmaz) nerede kaldı? Neye göre oluyor bu? Kur'an-ı kerim öğrenmesi farz değildir. Elbette ki öğrenmesi güzel olur. Ama sadece namaz kılacak kadar öğrenmesi farzdır, buyuruluyor. Muayyen gününün dışındaki zamanlarda okuma imkânları vardır. Bu konuda zaruret yok, zaruret olmadığı gibi ihtiyaç da yoktur. Dişi doldurtma ve kaplatma meselesinde ise cenâbetten kurtulma durumu söz konusudur. Eğer cenâbetten kurtulmazsa bu kimsenin namazı ve abdesti olmaz. Abdeste ve gusle bağlı ibâdetlerin hiç birisi olmaz. O kızcağızların içerisinde dolgusu veya kaplaması olup da, maliki mezhebini taklid etmeye niyet ettikleri zaman (olmaz, buna gerek yok) deyince, cünüb olarak Kur'an-ı kerim tutmasına sebep olunuyor, Kur'an-ı kerim ezberletiliyor. Kur'an-ı kerim öğrenme konusunun zaruretle hiç bir alâkası yoktur. Dolayısıyla burada taklid edilmez.
Beş ay müddetle hayzım beş günken, altıncı ayda, altı güne çıktı, benim hayzim degişmiş mi oldu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir bayan 1. gün kan görse, sonrasında 8 gün kan görmese, daha sonra 7 gün görse, 10. günden sonra gördükleri istihaza mı olur?
Dört mezhepte de temizlik müddetinin asgarisi 15 gündür. Hanefi mezhebinde İmam Azam hazretlerinin ve İmamı Yusuf hazretleri ile İmamı Muhammed Şeybani hazretlerinin hayz ile alakalı içtihat farklılıkları var. Fakat kitaplarda bilinmesi gerekenler yazılmış. Öncelikle Hanefi mezhebi ile ilgili nakledelim. Hanefi mezhebinde hayz müddeti, temizlik müddetinden sonra başlar. En azı üç gündür. Üç günden az olmaz. İmamı Malik hazretleri ise en azı yok, temizlik müddeti geçtikten sonra kan görülmüşse hayz başlamış demektir, buyuruyorlar. Fakat İmamı Azam hazretleri, temizlik müddeti geçtikten sonra ilk gün kan görüldü, ikinci gün görülmedi, üçüncü günde görülmedi... Böyle olursa, bu rahatsızlık sebebi ile olmuştur, vücutta oluşan bir arıza sebebiyledir, buyuruyor. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye kitabında hayz konusu anlatılırken bir ifade geçiyor, deniyor ki: "Her ay hayz müddeti değişebilir" Bir kimsenin hayz müddeti 6 günken, 7 de olabilir. Onun için Hanefi mezhebinde en azı 3 gün, en fazlası da 10 gündür buyruluyor. Birinci ölçü budur. İkincisi, üç gün birer damla da olsa peş peşe kan gelmesi lazım. Dinleyicimiz ikinci gün gelmedi, üçüncü gün geldi demişti. İkinci gün gelmediği için Hanefi mezhebine göre; hayz kabul edilmiyor. Diyelim ki, üç gün geldi (birer damla da olsa görüldü) hayz başlamıştır. Sonrasında 4.gün gelmedi, 5.gün gözüktü veya 6.gün gelmedi, 7. gün gözüktü, bir damla geldi diyelim, 10. güne kadar böyle devam etti. Veya 9 gün kadar böyle devam etti. Bunun 10 günüde hayz kabul edilir. Aktı kabul edilir. Önemli olan başlangıcı olan 3 gün boyunca gözükmesi, bir damla da olsa gözükecek. Tercih edilen kavil budur. Dinleyicimiz bir de, 1. günü kan görüldü, 8.güne kadar gözükmedi ve 8.günü gözüktü. Aradaki bu zaman dilimi, istihaza mıdır diye sordu. Evet, istihazadır, bu özürdür buyruluyor. Ya mevsimlerin geçişi sebebiyle veya sinirsel bir rahatsızlık sebebiyle vücutta bir rahatsızlık meydana geldi ve o bölgede bir rahatsızlık oluştu. Bu sebeple kan görüldü. Dolayısıyla özür oluyor bu. Hayzla ilgisi yok. Burada namazı bırakmış ise kaza edecek. Peki, 8. gün geldi. Buraya kadar temizliği, temizlik müddeti devam etti. Temizlik müddetinin asgarisi, en azı 15 gündür. 3 haftada sürebilir. Hatta bazı bünyelerde temizlik müddeti1 ay bile sürebilir. Kitaplarda, vücut her ay hadiselerden, mevsimlerden etkilenebilir ve hayz müddeti değişebilir, buyruluyor. Bazıları vardır hadiselerden, mevsimlerden etkilenmez, bunların tesiri altında fazla kalmaz, hayz müddeti 5 gündür. Sürekli 5 gün, 5 gün devam eder. Hanefi mezhebinde olan bir kimsenin hayz müddeti her ay 7 gün diyelim. Diyelim ki bu ay 7 günü geçti. 8 oldu veya 9, 10, 11 oldu akıntı geliyor. Orada Hanefi mezhebinde, bu rahatsızlık sebebi iledir, hayz yine 7 gündür. 7 günden sonra kılınmayan namazlar kaza edilir buyruluyor. Bu 7 günden sonrası istihaza, özürdür buyruluyor. Peki niye? Zira 10 günü geçti. İmamı Azam hazretleri 10 günü geçince bu özür olur, o bölgede rahatsızlık sebebi ile akıntı gelir, buyuruyorlar. Maliki mezhebinde, Şâfiî mezhebinde, Hanbeli mezhebinde ise: temizlik müddeti yine asgari 15 gündür ve hayz müddetinin en fazlası da 15 gündür, buyruluyor. Mesela maliki mezhebindeki bir hanım 15 gün temizlik müddeti geçtikten sonra bir gün bile bir kan görse hayz başlamış demektir, buyruluyor. İmamı Azam hazretleri ise hayzın başlaması için 3 gün arka arkaya gelmesi lazım buyuruyorlar. Peki Hanefi mezhebinde olupta, maliki mezhebini taklid eden bir hanım ne yapar? Namazı bırakır. Hanefi mezhebinden çıkmadığı için 2., 3.günü gelmez ise onu kaza eder. Maliki mezhebi 15 güne kadar diyor. Hanefi de ise 10 gün. Akıntı devam ederse, bu durumda ne yapacak? 10 güne 3 gün ilave edilir, buyruluyor. 3 günden sonra akıntı gelecek olursa temizlik müddeti başlamıştır, buyruluyor. Buna fasid temizlik deniliyor. Akıntı devam etse bile gusül abdestini alır, Hanefi mezhebi, yani kendi mezhebi 10 günden sonrasını hayz kabul etmediği için o 3 günüde kaza eder, buyruluyor. Zira kendi mezhebinden çıkmıyor. Sadece taklit ettiği mezhebin farz dediklerine uyuyor, müfsid (bozar) dediklerinden de sakınıyor.
Bir hanım hayzlıyken, (Mektûbât) kitâbını okuyabilir mi?
(Mektûbât) kitâbını, (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) kitâbını, daha doğrusu Kur'ân-ı kerîmin dışındaki kitâbların hepsini okuyabilir.
Bir hanım muayyen günündeyken ilmihâl kitâbı okuyabilir mi?
Mızraklı İlmihâl, İslâm Ahlâkı gibi kitâbları okuyabilir. Hanefî mezhebinde bir kavle göre, âyet-i kerîmeler bulunduğu zamân onu abdestsiz tutmamak gerekir. Şâfi'î mezhebinde âyet-i kerîmeler çoksa Kur'ân-ı kerîm hükmündedir. Az ise fıkıh kitâbları hükmündedir, tutulabilir. Ama mümkün mertebe abdestli tutmak iyi olur.
Bir hanım muayyen halinde iken Ayet el kürsiyi okuyabilir mi?
Hayır. Dua olarak bildirilenlerin hepsini okuyabilir. Hatta Fatiha-i şerife de dua niyeti ile okunabilir.
Bir hanım, hayz veyâ nifâs hâlinde iken, ilmihâl veyâ ahlâk kitâplarını okuyabilir mi?
(Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye), (Fâideli Bilgiler), (Hak Sözün Vesîkaları), (Herkese Lâzım Olan Îmân), (İslâm Ahlâkı), (İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları), (Şevâhid-ün Nübüvve), (Menâkıb-ı Çihâr Yâr-ı Güzîn), (Kıyâmet ve Âhıret), (Cevâb Veremedi) okuyabilir, mahzuru yok.
Bir hanımın, temizlik müddetinin onüçüncü günü akıntısı gelirse, nasıl hareket etmesi lâzımdır?
Dört mezhebde de temizlik müddeti onbeş günden aşağı olmaz. Temizlik müddetinin onüçüncü günü bir akıntısı gelirse, o istihâzadır. Gusül abdesti almaz. Akıntı devam edecek olur ise, her namâz vakti gelince abdestini alır, namâzını da kılar. Onbeşinci günden sonrasını hayz olarak sayar. Hayz müddeti de hanefî mezhebinde en fazla on gündür. Mâlikî, şâfiî ve hanbeli mezhebinde de en fazla onbeş gündür. Onbeş günden fazla gelir ise, üç mezhebde istihâza olur, hanefî mezhebinde de on günden fazla gelirse istihâza [özür] olur.
Bir kadın muayyen hâlinde iken, çocuğuna Kur'ân-ı kerîm okumasını öğretmeye, gözüyle takip ederek devam edebilir mi?
Gözüyle takip etmesinin bir mahzuru söz konusu değildir. Eline alması ve telaffuz etmesine izin verilmemiştir. Harf veyâ hareke hatâlarının doğrusunu telaffuz ederek, müdâhale edebilir.
Buradaki Kur’ân kursunda, öğrencilere hayzlıyken bezle tutturarak Kur’ân-ı kerîm okutuyorlar. Bu olur mu?
Okuması harâm, câiz değil ki. Bu hangi kitâbda yazıyor?
Buraya gelen bir vâız, (Muayyen hâlde iken mukabeleyi takip edebilir, Nâs ve Felak okuyabilirsiniz) dedi. Bu doğru mudur?
Muayyen hâldeki bir hanım, Kur'ân-ı kerîm okunuyorsa onu dinleyebilir. Ama câmi'ye giremez. Eline mushaf alıp, bunu takip edemez, câiz değildir. Nâs ve Felak sûrelerini okumak da câiz değildir, yanlış söylemiş, kitâblarda öyle yazmıyor.
Devamlı sûretle akıntısı olan bir hanım nasıl hareket edecek?
Hanefî mezhebinde olan, on gününü hayz kabul edecek. Onbeş gününü temiz kabul edecek. Düzelene kadar bu şekilde böyle devam edecek.
Diş dolgusu sebebi ile namâzda mâlikî mezhebini taklîd eden birisi, âdet düzensizliğinde veyâ lohusalıkta da mı mâlikîyi taklîd edecek?
Tabiî, muayyen günü, nifâs hâli gusülle bağlantılıdır. Muayyen hâl için bir tek hanefî mezhebi on güne kadar diyor. Ama diğer üçü en fazla onbeş güne kadar diyor. Nifâs hâlinin de hanefîde en fazlası kırk gündür. Ama diğer üç mezhebde en fazlası altmış gündür. Mâlikî mezhebini taklîd edenin âdet günü on günü geçerse, üç gün ilâve eder. O üç günü de daha sonra kaza eder. Çünkü hanefî mezhebinden çıkmadı. Lohusalık durumu da kırk günü geçerse, meselâ elli gün sürerese, o on günde namâzı bırakıyor, ama daha sonra kaza ediyor.
Doğum sezeryan ile olursa nifas durumu nasıl olur?
Tabîî kanaldan gelmediği için nifas olmuyor ifâdesi geçiyor, ancak o bölgeden de gelirse nifas olur.
Doğumdan sonra kırklama diye bir şey var mıdır?
Hanefî mezhebinde, bir kadın doğum yaptıktan sonra nifâs hâli en fazla kırk gün sürer. Yirmibeşinde temizlenirse, gusül abdesti alır, ibâdetini yapar. Akıntı devam ederse en fazlası kırk gündür. Dolayısıyla kırk günden önce kesilirse gusül abdesti alır ve namâzını kılar. Çocuk doğduktan sonra kırk gün dışarı çıkartmamak sağlık açısındandır. Dünyaya yeni gelmiştir, dünya şartlarına müsâit değildir, nazâra gelir, bunları, dışarıdaki hava şartlarını kaldıramaz. Bunun için kırk gün dışarı çıkartmamak, yabancılardan sakınmak âdet olaraktır, islâmiyyet onu men etmiyor. Ama dînin emri değildir.
Doğumdan sonra nifas halindeyken beden temizliği yapılabilir mi?
Cünübken beden temizliği yapmak mekrûhtur. Kadınların, muayyen hâlinde ve nifâs hâllerinde beden temizliğini yapmalarının herhangi bir mahzuru söz konusu değildir. Kadının da erkeğin de beden temizliği yapması, saçını ve tırnağını kesmesi, bedenindeki fazla tüyleri alması mekrûhtur. Cünüblükten kurtulduktan sonra beden temizliği yapılabilir.
Fâtiha-i şerîfeyi muayyen haldeki hanımlar Besmelesiz okuyabilirler mi?
Fâtiha-i şerîfeyi muayyen hâldeki hanımlar duâ niyeti ile okuyabilir.
Fâtiha-i şerîfeyi, hanefi mezhebinde olanlar muayyen gününde okuyabilir mi?
Evet, dua niyeti ile okunabilir. (Rabbenâ âtinâ...), (Rabbenâğfirlî...), (Sübhâne Rabbike...), (Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn), bunlar âyet-i kerîmedir. Ama dua âyet-i kerîmeleridir. Bunlar da okunabilir.
Gelinimizin adet günü altı gün idi. rahatsızlık sonucu devamlı kanaması oluyor. Şimdi nasıl hareket etmesi gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Görme engelliyim. Adet zamanımı tam bilemiyorum. Adetli iken namaz kılmış ve oruç tutmuş olabilirim. Bu durumda günaha girer miyim?
Allahü teâlâ herkese, gücü ve taakati nispetinde emirler vermiştir. Zâhiren bittiği anlaşılınca, gusül abdesti alır, namazınızı kılarsınız. Ne kadar biliyor, hissediyor ve anlıyorsanız onunla sorumlusunuz.
Gündüz 12'de leke gören bir hanım hayız konusunda nasıl hareket etmesi gerekir?
Hanefi mezhebinde hayız olabilmesi için, üç gün arka arkasına görülmesi gerekir. Gündüz onikide başlayıp, akşam da görülse, o hâlâ aynı gününü içindedir. Yani, ertesi gün öğleye kadar bir gündür. Tekrar ertesi gün öğleye kadar da ikinci gün başlıyor. O ertesi gün öğleye kadar, bir damla da olsa görülmesi lâzım. Görülmedi ise, bu hayız değil, istihâzadır. Hayız her ay değişebilir.
 
Hakikat Kitabevinin kitaplarını abdestsiz veya muayyen halimizdeyken okuyabilir miyiz?
Okuyabilirler, mahzuru söz konusu değildir.
Hamile iken kan görülürse, bu istihazadır diye biliyorum. Doğru mudur?
İstihazadır, yani özürdür. Dolayısıyla gusül abdesti almanıza bile gerek yok. Parmak kanamış gibidir, abdest alınır, namaz kılınır.
Hanefi mezhebinde hayız olabilmesi için üç gün arka arkaya kan görmesi mi gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hanefi mezhebinde hayızın en azı üç gün diye biliyorum. İlk gün kan gelse, ikinci gün gelmese de üç gün beklememiz gerekir mi?
Hayır, beklenmeyecek. Birinci gün gelince, ikinci gün başlayış saatine kadar beklenir.
Hanefi mezhebinde kan görüldükten sonra 24 saat içinde tekrar kan görülmezse, bu istihaza kanı mıdır?
Bu ilk görülen istihaza, yani özür oluyor. Herhangi bir yer kanamış gibi oluyor, gusül de gerekmiyor. Hanefi mezhebine göre hayız başlamıyor. Çünki hanefi mezhebinde üç gün peşpeşe gelmişse, bu hayız demektir. Üç gün arka arkaya gelmişse, en fazla on gün devam eder. On günden fazla gelirse, hanefi mezhebine göre istihazadır.
Hanefî mezhebindeyim. Mâlikî mezhebini taklîd ediyorum. Muayyen günüm onbeş-onaltı günü buluyor. Nasıl hareket etmem lâzım?
Hanefî mezhebinde olup da, mâlikîyi veyâ şâfi'îyi veyâhud da hanbeliyi taklid edenin onbeş güne riâyet etmesi gerekliyor. Yani onbeş günü temiz, onbeş günü hayz kabûl eder, beş günden sonrasını da kaza eder, buyruluyor. Başka bir kavle göre de, meselâ siz hanefî mezhebindesiniz, mâlikîyi taklîd ediyorsunuz. On günü geçince iki gün ilâve eder, oniki günden sonra gusül abdesti alır, namâzınızı kılar, orucunuzu tutar, ibâdetlerinizi de yaparsınız. O iki günü de kaza edersiniz.
Hanefi olup malikiyi taklid eden bir hanım, sezeryanla doğum yapsa, lohusa sayılır mı ve lohusalık müddeti de aynı mıdır?
Olmadığı şeklinde ifâde de geçiyor. Yalnız kitâplarda anlatılırken buyuruluyor ki, çocuk ameliyat şekliyle rahimden alınınca, yine o kanaldan gelecek olursa lohusa olur deniyor. Zaten hanefi mezhebinden çıkmadığı için de, yine lohusalık müddetine devam edecek.
Hanımım 48 gün önce doğum yaptı hala akıntısı geliyor ne yapmamız gerekir?
Hanefi mezhebinde bir hanım, doğum yaptıktan sonra gelen akıntının en son sınırı kırk gündür. Mâlikî, şâfii ve hanbeli mezhebinde altmış gündür. Hanefi mezhebinde bir hanımdan, doğum yaptıktan kırk gün sonra yine akıntı geliyorsa, o artık nifâs değildir, özürdür. Yani o bölgede bir rahatsızlık vardır, bu rahatsızlık sebebi ile geliyordur. Kırk gün dolduktan sonra gusül abdesti alacak, namazlarını da kılacak. Meselâ bu sekiz gün içerisinde hâlâ namaz kılmamışsa, bunları da kaza edecek. Kırk günden sonraki temizlik müddeti en az onbeş gündür. Bu zaman diliminde gelmiş olsa bile her namaz vaktinde abdestini alır, namazını kılar. Zevciyat muamelesi olmak üzere hepsi serbesttir. Ama mâlikî, şâfii ve hanbeli mezhebinde, gelirse altmış günü tamamlaması lâzımdır. Hanefi mezhebinde olup da, mâlikî mezhebini taklid eden bir hanım, namaz kılmayacak. Bu kırk günden elli güne kadar olan zaman dilimini kaza eder.
Hanımıma nazar için Felak, Nas surelerini okumasını söyledim. Okuyamam muayyen haldeyim dedi. Muayyen halde iken Felak, Nas sureleri okunmaz mı?
Muayyen halde, cünüp halde iken Felak, Nas, İhlas ve diğer sureler ezberden okunmaz. Sadece Fatiha, Rabbenâ âtina..., Rabbenağfirli... ve daha başka dua ayetleri; dua niyetiyle okumak istisna. Bunlar muayyen haldeyken dua niyetiyle okunabilir. Bunun dışındakiler okunmaz. Tam İlmihalde nazar için okunacak dualar bildirilmiş onlar okunur. Mesela kitaplarda: (Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) tavizini, sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur buyruluyor. 
Hanımımın muayyen günü 6 gün sürüyor gusül aldıktan sonra akıntı tekrar geliyor, ne yapmamız gerekiyor?
Hanımlar âdetliyken, Allahümme... diye başlıyan duaları okuyabilirler mi?
Okuyabilirler. Rabbenâ âtinâ..., Âmentü..., dualarını ve hatta Fâtiha-i şerîfeyi dua niyyeti ile okuyabilirler.
Hanımlar mahrem konuları size canlı yayında sormasalar daha iyi olmaz mı?
Doğru düşünüyorsunuz. Söylenmemesi gerekir. Ama hayız ve nifas bahislerinin bilinmesi gerekir.
Hanımlar muayyen hâllerinde iken kabir ziyâreti yapabilirler mi?
Yapabilirler, ama Kur'ân-ı kerîmden bir şey okuyamazlar. Ama kelime-i tevhîd, salevât-ı şerîfe, kelime-i temcîd, Rabbenâ âti-nâ..., Rabbenâfirli..., okurlar. Hatta hanefî mezhebinde, Fâtiha-i şerîfeyi bile duâ niyyetiyle okuyabilirler. Bundan hâsıl olan sevâbı da, kabirdeki veyâ türbedeki zâta hediyye edebilirler.
Hanımların âdetli iken Kur'an-ı kerimi bezle tutması uygun mudur?
Almak veya kaldırmak mecburiyeti olduğu zaman tutulur. Yoksa eline alması uygun değildir. Zaruret olduğu zaman temiz bir bez veya havlu ile alınıp yükseğe kaldırılması caizdir.
Hasbiyallah ve ni'mel vekil gibi duaları hanımlar muayyen halinde okuyabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hastayken giyilen elbise ile namaz kılınır mı?
Hastalıktan kasıt nedir, o bildirilmemiş. Diyelim ki, kıl diplerinden devamlı kan, cerahat, sarı su akıyor, böyle ise elbise necis olur, temizlenmeden bununla namaz kılınmaz. Bulaşıcı bir hastalık ise elbise dezenfekte edilir. Muayyen hal kastediliyorsa, onda da en fazla iç çamaşırı kirlenir, o da zaten değiştirilir, elbiseye sirayet etmez bu. Şöyle düşünülüyorsa; muayyen haldeyken bedenim kirli, bundan mütevellit elbiselerim de kirli oldu; Hayır elbiseler kirli olmaz, o halde iken giyilen elbise ile de namaz kılınır. Kısaca necasetin kıyafetlere bulaşmasına sebep bir hastalık yoksa o elbise ile namaz kılınır, mahzuru olmaz.
Hayız günü başlamadan önce gelen açık kahve rengi sıvı hayızdan sayılır mı?
Beyazdan başka her renk hayızdır. Temizlik müddeti dört mezhebde de onbeş günden az değildir. Meselâ onüçüncü günde böyle bir leke geldi ise, istihazadır, aldırış etmezsiniz. Temizlik müddetinden sonra üç gün peşpeşe gelirse, hayızın başladığına alâmettir.
Hayız halinde Kuran-ı kerim okunabilir mi, bu konuda delil gösterir misiniz?
Okunamaz. Hadîs-i şerîflerde bildirilmiş.
Hayızlı iken mahrem yerlerdeki temizlik yapılabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hayızlı iken maliki mezhebi taklid ederek Kuran ı Kerim okuyabilir miyiz?
Caiz değildir. Burada ihtiyaç yoktur. Muayyen zamanının dışında kendisine lâzım olacak şeyleri öğrenebilir.
Hayızlı iken surelerı dua niyeti ile ve salat-i tefriciyeyi ezberden okuyabilir miyiz?
Salat-i tefriceyi, metininden de, ezberden de okumak caizdir. Duâ olarak bildirilen, (Rabbenâ âtinâ...), (Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn), (Rabbigfir-lî), (Sübhâne Rabbike Rabbil’-izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün alelmürselîn velhamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn) âyet-i kerimelerini duâ niyeti ile de, bir hanım muayyen gününde de okuyabilir. Sûrelerden bir tek Fâtiha-i şerifeyi, [o da hanefi mezhebinde] hayızlı bir hanım duâ niyeti ile okuyabilir. Diğer sûrelerin hiçbirisini ezberinden de okuyamaz. Ancak kadın-erkek, namaz abdesti yoksa, sûreleri ezberinden okuyabilir.
Hayızlı kadın ölünün yanına girip, yüzüne bakabilir mi? Bir de camiye girebilir mi?
Hayızlı kadın câmiye giremez, Kur'an-ı kerim okuyamaz, namâz kılamaz, ama ölüye bakabilir. Ölünün yıkanmasında yardımcı olabilir. Başkaları varsa girmemesi daha iyidir. Sekerât-ül-mevt hâlinde bulunanın yanında cünüb olan, hayız hâlindeki kadın, açık saçık kadını oradan uzaklaştırmalıdır. Kadın-erkek karışık olmamalıdır. Fısk meclisi hâline dönmemelidir. Mümkün mertebe resim bulundurmamalıdır, çünkü rahmet meleklerinin girmesine mâni olur.
Hayz halindeki bir kadın, mâlikî mezhebini taklîd ederek Kur’ân-ı kerîm okuyabilir mi?
Maliki mezhebinde bir ruhsat, izin verilmiştir ama Hanefî, Şafi ve Hanbeli mezhebindeki bu ruhsatı kullanabilir mi.? Hayır kullanamaz, çünkü Kur’ân-ı kerim okumak zaruret değil ve kadının mutlakâ hafız olması emredilmemiştir. Kur’an-ı kerim kursundaki bir hoca hanım bunun mahsuru yok dediyse kendi kafasına göre fetva veriyor demektir. Bunlara itibâr edilmez. Dinini öğreneceğin, sûal edeceğin kimse dinini bilecek, amel edecek ve bu Allahü teâlânın emridir diye tir tir titreyecek. Kendi görüşü ve yorumunu zinhâr katmadığı gibi nakli esas alacak. Eğer böyle değilse müslümân akıllı olur böyle kimseye dini konu sorulmaz.
Hayz ve nifâsla alâkalı bilgi verir misiniz?
Bu konuda, (Se'âdet-i Ebediyye)de ve (İslâm Ahlâkı)nda da detaylı bilgi var. Hanefî mezhebinde üç gün arka arkasına gelirse hayz olur. Gelmezse hayz olmaz. Günden maksat, meselâ diyelim ki, öğle vakti saât iki buçuktan, ertesi günü aynı şekilde iki buçuğa kadar bir gündür. Yoksa imsâkla güneşin batışı değildir. Başlayış vakti esastır. Üçüncü günü öğleyin iki buçuktan önce gelen, önceki güne âittir. İki buçuktan itibâren hiç gelmezse, hayz başlamamış demektir. İki buçuktan sonra bir damla bile gelse, tamam oldu. Yanî üçüncü günü tamamlayamadı ise, başlamamış demektir. Dört gün ara verdi, sonra başladı ise, demek ki önceki istihâza idi, hayz değildir.
Hayzın başlama vakti ve bitiş zamanı nasıl belirlenir?
Diyelim ki hayz saat 12:15'te başladı. Ertesi gün 12:15 olunca 1 gün olur. Yoksa öğlen başladı, akşama 1 gün kabul edilmez. Diyelim ki, 12:15'i geçti ve 1 damla kan görüldü. 1.gün geldi. Ertesi gün yine 12:15'i geçti (mesela 12:30'ta) 1 damla görüldü. 2.gün de gelmiş oldu. 3.gün yine 12:15'i geçti (13:00 da veya 14:00 da diyelim) bir damla daha geldi. 3.günüde geldi. Böyle olunca hayz olduğu anlaşıldı. Bunun bitiş zamanı ne zaman? 12:15'de başlarsa, ertesi günü 12:15'de biter. Gün orada bitmiş olur. Diyelim ki, hayz müddeti 5 gün. Saatini de biliyor. Yine, 12:15 diyelim saatine... Bekledi, 12:15 oldu ve 5.gün bitti. Öğle vaktinin sonuna kadar bekler, bir akıntı yoksa öğle vaktinin sonuna doğru hemen gusül abdestini alır, öğle namazını kılar. 
Hayzlı kadının mezârlığa gitmesi veyâ türbeyi ziyâret etmesi câiz midir?
Gitmesine izin verilmiştir de, ne okuyacak? Kelime-i tevhîd, salevât-ı şerîfe okuyup, götürür onları hediye eder. O zâtı vesîle ederek duâ eder. Câizdir.
iki kere çocuğun içeride ölmesi sebebi ile kürtaj oldum. Bu durumda namazımı ve orucumu ne zaman tutacağım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İş yerinde, bir hanımın muayyen zamanı biterse ne yapması lâzım?
Orada imkânı yok, çalışıyor, gusül abdesti de alamayacak, teyemmüm yapar. O teyemmümle [zayıf kavil ama] namâz kılabilir. Eve geldiği zamân gusül abdesti alır ve o kıldığı namâzları da kaza eder.
İslam Ahlakı kitabında hayız nifas bahsini okudum fakat kafam karıştı nasıl hareket etmem gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kadın muayyen halindeyken korunmak için (ayet-el-kürsi)yi okuyabilirmiş, bu doğru mudur?
Fıkh kitâblarında, ilmihâl kitâblarında, kadın muayyen hâlinde iken neleri okur, neleri okumaz, açık net bildirilmiş. Kur'an-ı kerime el süremez, Kur'an-ı kerimi okuyamaz, Kur'an-ı kerimdeki sûrelerin hiçbirisini okuyamaz. Sadece Kur'an-ı kerimde, duâ âyeti olarak bildirilenler var. Meselâ, Rabbenâ âti-nâ..., Rabbenağfirlî..., bunlar duâdır, bunları okuyabilir. Hatta hanefi mezhebinde, Fâtiha-i şerîfeyi bile duâ niyyetiyle okuyabilir, buyuruluyor. Hiçbir kitâbda, kadın muayyen hâlindeyken âyet-el-kürsî okur diye yazmaz, bunu söyleyen yanlış söylemiş, doğru değil efendim.
Kadın, kürsüf kullanmazsa, namazı kabul olmaz deniyor. Doğru mu?
Doğru değil. Hiç kürsüf kullanılmasa da, yine de namazlar sahih olur. Kürsüf kullanılmazsa, iç çamaşırı kirlenebilir. Kirli çamaşır çıkarılıp temiz çamaşırla namaz kılınır. Kürsüf, yani bez veya pamuk, namazdan sonra konursa, çamaşır kirlenmiş olmaz. Maliki mezhebi taklit edilirse, namazda bile akıntı gelse, abdesti de, namazı da bozmaz. 
Kadınlar muayyen hallerindeyken de teşrik tekbirlerini söyleyecekler mi?
Muayyen hâlde olan hanıma o anda namaz kılmak farz olmadığı için teşrîk tekbîrlerini söylemez. Namaz kılan Arefe günü sabah namazından itibâren başlar. Farzlar kılındıktan sonra bir defa, (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) diyerek teşrîk tekbîrini söylemek vâcib olur buyuruluyor.
Kefaret orucu tutan, maliki mezhebini taklid eden bir hanım, temizliğinin 13. gününde leke görse orucuna devam edecek mi?
Devam eder. Çünkü dört mezhebde de temizlik müddetinin asgarisi onbeş gündür. Onbeş günden az temizlik olmaz.
Kız kardeşim hafızlığa başladı. Hayızlı günlerinde hafızlığa çalıştırıyorlar. Doğru mudur?
Doğru olur mu hiç? Kadın hayzlı iken Kur'ân-ı kerimi tutamaz, harâmdır, günâhtır. Câmiye giremez, harâmdır, günâhtır. Allahü teâlânın emrini hafife alanlara gidilmez, bunlardan da bir şey öğrenilmez. Kur'ân-ı kerimi ezberlemek emredilmemiş ki. Namâzda okunacak kadar sûreleri ezberleyince mesele bitiyor. Hafız yetiştirmek elbette kıymetlidir, ama harâm işleyerek olmaz.
Kız kardeşim maliki mezhebini taklid ediyor. Spiral taktırınca adet günü onüç güne çıktı. Namazda ve oruçta nasıl hareket etmesi gerekir?
On günün üzerine üç gün ilave edilir. O üç gün kaza edilir. Hanefi mezhebinde, on günden sonra gelen istihaza oluyor.
Kızımın rahminde yara var. Zaman zaman oradan kan geliyor. Gusül alacak mı?
Hayır, bu hayz değildir. Dört mezhebde de onbeş gün temizlik müddeti vardır. Bu temizlik müddetinden sonra gelmiş olsa ve o gelenin de yaradan gelmiş olduğu belli olsa tine hayz olmaz.
Kur'an-ı Kerim kursunda hocamız, hayızlı iken Kur'an-ı Kerim okunacağını söyledi. Maliki mezhebinde buna izin veriliyormuş. Doğru mudur?
Hanefi ve hanbeli mezhebinde, gusül abdestinde ağızın içini yıkamak farz. Diş dolgusu veya kaplaması varsa, ağızın içerisi yıkanmadığı için gusül olmuyor. Bunların mâlikî veya şâfii mezhebini taklid etmesi lâzım. Bu şekildeki bu fetvâ verenler, bu olmaz diyor. Bir kimsenin guslü olmazsa namazı olmaz, burada mutlaka taklid etmesi lâzım. Çünkü beş vakit namazı muhakkak kılması, guslünün ve abdestinin muhakkak sahih olması lâzım. Sahih olabilmesi için de, kendi mezhebinde çıkış yolu yoksa diğer mezhebleri taklid etmesi şarttır. Peki, hayızlı bir kadının Kur'an-ı kerim okuması şart mı? Şart olmadığı hâlde, (Mâlikî mezhebinde bir kavil vardır, ona göre yapılabilir) diye nasıl denilebilir ki. Bir hanım hayızlı iken Kur'an-ı kerim okuyamaz. Ona o hâlinde iken Kur'an-ı kerim okuması, öğrenilmesi emredilmedi.
Kuran-ı kerim kursunda bir arkadaşım muayyen zamanında, dokunmadan Kuran-ı kerim okunabileceğini söyledi. Doğru mudur?
Ezberinden de okumayamaz. Yok öyle bir şey. Dört mezhebde de bir farklılık söz konusu değildir. Hayızlı bir kadın camiye giremez, Kuran-ı kerime dokunamaz, ayet-i kerimelerini okuyamaz, haramdır. Sadece dua olarak bildirilen ayet-i kerimeleri ezberinden okuyabilir.
La havle... duasını bir hanım muayyen halde iken besmele ile okuyabilir mi?
Sinir hastalığı için bunu Besmele ile okumalıdır. (Bismillahirrahmanirrahim ve la-havle ve la- kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azîm). Hanımlar muayyen gününde de okuyabilirler.
Lohusalıkta neler yapılmaz?
Hayz ve nifâsda neler yapılmazsa, lohusalıkda da aynı şeylerdir. Kur'ân-ı kerîm okuyamaz, câmi'ye gidemez, Kur'ân-ı kerîmi tutamaz, evli ise zevciyât muâmeleleri olmaz, namâz kılamaz, oruç tutamaz. Onun dışında kelime-i tevhîd söyleyebilir, salevât-ı şerîfe okuyabilir, duâ edebilir.
Maliki mezhebini taklid eden bir hanım adeti 10 günü geçerse her namaz vaktinde abdest mi alacak?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Maliki mezhebini taklid eden bir hanım spiral taktırdığı için adeti 12-13 güne uzarsa nasıl hareket etmesi gerekir?
Zaten hanefî mezhebinde olup da, mâlikî mezhebini taklîd ediyorsanız, on günü geçince üç gün ilâve eder, onüç gün olur. O üç gününü kaza eder. Mâlikî mezhebinde göre o daha özür olmadı, onbeş günü geçtikten sonra özür olacaktı.
Maliki mezhebini taklid eden bir hanım, normal akıntı yüzünden özürlü iken namazını kılabilir mi, Kuran-ı kerim okuyabilir mi?
Normal akıntı derken, âdet dışındaki akıntıyı kasdediyorsanız, hanefi mezhebinde bu devamlı geliyorsa, abdest alıp bir namâz kılacak kadar vakit tayin etmiyorsa, özürdür. Her namâz vakti girince abdest alır. Hanefi mezhebinde avuç ayasıyla sınırlıdır. Dolayısıyla o bölgeye bez veya pamuk koyarak, zaman zaman bunun değiştirilmesi gerekir. Bunda sıkıntı çekiliyorsa, mâlikî mezhebi taklid edilirse, bu akıntı semâvi olur ve abdesti bozmaz. Mâlikî mezhebinin bir kavline göre de necâset namâza mâni değildir.
Maliki mezhebini taklid eden bir hanımın devamlı sarı akıntısı geliyorsa, âdet gününe üç gün ilave etmesi gerekir mi?
Sarı akıntı devamlı geliyorsa, ilâve etmenize gerek yok.
Maliki mezhebini taklid eden bir hanımın muayyen hali 15 gün geçerse nasıl davranması gerekir?
On günün üzerine üç gün koyacak, onüçüncü gün gusül abdesti alacak, namazlarına devâm edecek. Sonrası özürdür.
Mâlikî mezhebini taklîd eden muayyen hâldeki bir kadın, ihtilâm olursa cünüb insan gibi midir? Bir şey yiyip-içebilir mi?
Mâlikî mezhebini taklîd etsin veyâ etmesin, muayyen hâldeki bir hanım, eğer ihtilâm olmuşsa, onun için ayrıca gusül gerekmez. Çünkü gusül tutmaz, buyuruluyor. İkisi için tek bir gusül eder. Ağzını yıkayınca yemesi-içmesi mekrûh bile olmuyor.
Maliki mezhebini taklid ediyorum. Akıntım geldiğinde abdest alma imkânım olmadığı zaman bir abdest ile birkaç vakit namazı kılıyorum. Böyle yapmak uygun mudur?
Mâliki mezhebindekiler veyâ mâlikî mezhebini taklid edenler bunu kullanabiliyor.
Maliki mezhebini taklid ediyorum. Hayızım on günü geçerse oruç ve namazda nasıl hareket etmem lazım?
Dört mezhebde de temizlik müddeti onbeş günden az değildir. Daha fazla temizlik müddeti olabilir. Hanefi mezhebinde hayızın en azı üç gün olur. En fazlası da on gündür. Mâlikî mezhebinde azı yok. Temizlik müddeti geçtikten sonra bir damla bile gelse, hayız müddeti başlamış demektir. En fazlası onbeş gündür. Hanefi mezhebinde on günü geçerse özür olacak, orucunu da tutacak, namazını da kılacak. Oruçta taklid etmediğiniz için, on günü geçmiş de olsa, tutmaya devam edersiniz. Namazda da üç gün ilâve edersiniz. Yani onbeşe tamamlamazsınız. O üç gün de kaza edilir.
Menepoza girdim. Fakat arada bir gün kan geliyor. Bu özür mü olur?
Hanefi mezhebi bir ölçü bildirmiş. Hanefi mezhebinde hayız müddeti üç günden az olmaz. Birinci gün geldi, ikinci gün gelmedi ise, o özürdür. Dolayısıyla oruca veya namaza devam edilir, gusül bile alınmaz.
Menopoz döneminde kadınlar muayyen hallerini nasıl kontrol etmelidir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Muayyen günlerim bazan uzun olabiliyor, nasıl hareket etmeliyim?
Beyazdan akıntıdan başka her renk hayzdır ve bu genel hükümdür ama bu işin mütehassısı olan kadın doktorlardan öğrendiğimize göre bazı bünyenin tamamen beyaza dönüştürmediği, sarımtrakta devam ettiği bilgisini aldık. Dolayısıyla temizlik günlerinde böyle beyaza dönmüyor ve sarımtrak olarak devam ediyorsa bu hayz değildir. Kırmızı leke bittikten sonra namaza ve oruca devam etmesi lazım.
Muayyen günlerimde kelime-i tevhîd, kelime-i tenzîh, istigfar okuyorum. Yaptığım doğru mu?
Doğru.
Muayyen günüm bittikten sonra 5 gün temiz kaldım. Sonra tekrar akıntı gelmeye başladı. 18 gün oldu devam ediyor. Bu durumda namazlarımı kılmam gerekir mi?
Dört mezhebde de, temizlik müddeti, onbeş günden az değildir, akıntı gelmeye başladığında, fâsid temizliktir. Dolayısıyla gusül bile almayacak, temizlik müddeti onbeş gün dolana kadar, namazlarınızı kılacaksınız.
Muayyen günümde bir dengesizlik var. Bazen şiddetli geliyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Dört mezhebde de temizlik müddeti onbeş günden az değildir. En az onbeş gündür. Her ay da muayyen günleri değişebilir. Hanefi mezhebinde onbeş gün temizlik müddeti geçtikten sonra üç gün arka arkaya birer damla gelse bile, hayz başlamıştır. Hanefi mezhebinde on günden sonra gelen de istihaza olur.
Muayyen günümüzde gusül gerektirebilecek bir durum olursa, ne yapmalıyız?
Gusül alınabilir ifâdesi geçiyor ise de, beklenip, ikisi için de bir gusül kâfidir.
Muayyen günümüzde kızdığımız zaman nasıl hareket etmemiz gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Muayyen gününde mevlid okunabilir mi?
Evet, okunabilir.
Muayyen gününde tırnak kesilir mi?
Kesilir. Sadece kadın ve erkek, cünüb iken kesemez.
Muayyen gününün bittiğini nasıl anlayacağız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Muayyen hal bitmeden duş alınır mı?
Alınır, hiç mahzuru yok.
Muayyen halde bir kadın tırnaklarını keserse bunlar ahirette ateş olup kesenin üzerine basılacakmış. Böyle bir şey var mıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Muayyen halde iken fatiha okunur mu?
Hanefi mezhebinde dua niyeti ile okunabilir.
Muayyen halde olan bir hanım Kuran-ı Kerim kurslarına girebilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Muayyen halde sure okunur mu? Ders verilir mi?
Okunmaz. Vaaz edilir, ama Kur'ân-ı kerîm dersi veremez.
Muayyen haldeki bir hanım hatmi tehlil yapabilir mi?
Yapabilir. Kuran-ı kerim okuyamaz. Kuran-ı kerimden de sadece dua olarak bildirilen ayet-i kerimeleri, Rabbena atina.., Rabbenagfirli... gibi ve Fatiha-i şerifeyi dua niyeti ile okuması câizdir.
Muayyen haldeki hanımın kına yakması, turşuya dokunması uygun değil diyorlar. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Böyle bir şey yok. Anadolu da yaygın bu. Özürlü halde olan hanım kirlidir şuna dokunamaz diye değişik âdetler var. İslamiyet ile alakası yok bunların. Kına gusle mâni olabilir gibi düşünülüyorsa, mâni olmaz. 
Muayyen zamanımda bir değişme var, temizlendikten üç beş gün sonra tekrar geliyor, nasıl hareket etmeliyim?
Temizlik müddeti onbeş günden az olmaz. Bu gelen hayz değildir. Onbeş günden sonra gelenler hayz kabul edilir.
Muayyen zamanında Âyetelkürsî okunabilir mi?
Okunmaz. Âyetelkürsî de, âmenerresûlü de, yani Kur'an-ı kerimdeki âyet-i kerimeler, sûreler okunmaz. Sadece dua âyeti olarak bildirilen Rabbenâ âti-nâ..., Rabbenağfirlî..., bunlar okunabilir.
Muayyen zamanında bir hanım ihtilam olursa, çocuğunu emzirebilir mi?
İhtiyâten o ihtilam için gusül abdesti alsa, diyen olmuş. Ama sadece göğsünü yıkayarak çocuğuna süt verebilir.
Oruçlu iken bir hanımın muayyen hâli başlarsa ne yapar?
Akşama on dakika kala bile âdeti başlamış olsa orucu bozulur. Yer ve içer. Âdet başlayıncaya kadar oruçlu geçirilenler zayi olmaz. Onu tekrar kaza etmesi lâzım olacak.
Rahatsızlık sebebi ile akıntım var. Oruç tutmamda, namaz kılmamda sakınca var mıdır?
Hanefi mezhebinde 10 günden sonra gelen akıntılar özür olur buyruluyor. Böyle zamanlarda orucunu tutar, namazını kılar.
Sabah namazına uyanamayıp kuşluk vaktinde kan gören hanım sabah namazını kaza eder mi?
Burada kanaatine göre hareket eder. Hayz zamanını beklediği bir vakitte bu olmuş ise uyurken başlamış olabileceğini düşünüp, kaza etmez. Veya kuşluk vakti gelmiştir diye kanaati ağır basarsa, kaza eder.
Şafi mezhebinde ve adeti beş gün olan bir hanım yedi gün sonra tekrar adet görürse nasıl hareket etmesi gerekir?
Maliki, şafii ve hanbeli mezhebinde hayız müddetinin en sonu onbeş gündür. Bu onbeş gün içeriside gelenler hayız kabul ediliyor. Şafii mezhebinde istisnaları var mı bilmiyoruz.
Sohbette gibi kelime-i tevhid çekiyoruz. Fakat, hayızlı kadınların okudukları kelime-i tevhidleri saymıyorlar. Bunların okudukları sayılmaz mı?
Kitâplara bakmadan hüküm vermek tehlikelidir. Kelime-i tevhid çekebilir, duâ olarak bildirilen âyet-i kerîmeleri de okuyabilir.
 
Tam ilmihalde bazı zikirler yazıyor hanımlar bunları muayyen günlerinde okuyabilir mi?
Salevât-i şerife, kelime-i tevhid, kelime-i tenzih.. okunabilir. Fatiha-i şerifeyi bile dua niyeti ile okuyabilirler.
Tecvid kitaplarını muayyen halde iken tutabilir miyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Temizlik müddeti ne zaman başlar?
Meselâ hanefî mezhebinde olan müslümân bir hanımın geçen ay yedi gündür, bu ay sekizinci, dokuzuncu, onuncu günü de geçince, bedeninde bir rahatsızlık var demektir. Bunun hayz müddeti değişmedi, yedi gündür. Yedi günden sonrası istihâzadır. Temizlik müddeti yine yedi günden sonra başladı. Herkes bilir, ne zamân kesildi ise orada başlar.
Temizlik müddetinin 13. gününde leke gören bir hanım nasıl hareket etmesi gerekir?
Dört mezhebde de temizlik müddeti onbeş günden az olmaz. Diyelim ki, temizlik müddetinin onüçüncü geldi, o yine istihazadır. Yani gusül bile gerekmeden özür sahibi olur. Her namaz vaktinde abdestini alır, namazını kılar. Oruç tutuyorsa, orucuna da devam eder. Evli ise, zevciyat muamelesine de devam eder. Temizlik müddetinin onbeşinci gününden sonra gelmeye başlarsa, bu özür de olabilir. Temizlik müddetinden sonra üç gün arka arkaya gelen hanefi mezhebinde hayız olur. Maliki mezhebinde üç gün arka arkaya gelmesi de söz konusu değildir, temizlik müddeti geçtikten sonra bir damla bile gelse o hayızdır. Hanefi mezhebinde hayzın on günü geçmemesi lazımdır. On günü geçecek olursa, önceki hayzı esas alınır. Önceki yedi ise, yine yedi olur, ondan sonrakiler istihaza kabul edilir. Temizlik de oradan sayılır. Bu şekilde hareket edilir. Maliki mezhebindeki de aynı şekilde onbeş gün temiz kabul eder, en fazla da onbeş gün hayızlı kabul eder. Hanefi mezhebinde olup da maliki mezhebini taklid eden bir kimse, kendi mezhebini baz alır. En azı üç gün, en fazlası on gündür.
Temizlikten sonra gelen değişik renkteki kanlarda hayz mıdır?
Beyazdan başka her renk hayzdır, buyruluyor.
 
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:479
Dün:499
Bu Ay:14,794
Toplam:14,386,686
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842