Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Hayz ve Nifas

Hanefî mezhebindeyim. Mâlikî mezhebini taklîd ediyorum. Muayyen günüm onbeş-onaltı günü buluyor. Nasıl hareket etmem lâzım?
Hanefî mezhebinde olup da, mâlikîyi veyâ şâfi'îyi veyâhud da hanbeliyi taklid edenin onbeş güne riâyet etmesi gerekliyor. Yani onbeş günü temiz, onbeş günü hayz kabûl eder, beş günden sonrasını da kaza eder, buyruluyor. Başka bir kavle göre de, meselâ siz hanefî mezhebindesiniz, mâlikîyi taklîd ediyorsunuz. On günü geçince iki gün ilâve eder, oniki günden sonra gusül abdesti alır, namâzınızı kılar, orucunuzu tutar, ibâdetlerinizi de yaparsınız. O iki günü de kaza edersiniz.
Hanefi olup malikiyi taklid eden bir hanım, sezeryanla doğum yapsa, lohusa sayılır mı ve lohusalık müddeti de aynı mıdır?
Olmadığı şeklinde ifâde de geçiyor. Yalnız kitâplarda anlatılırken buyuruluyor ki, çocuk ameliyat şekliyle rahimden alınınca, yine o kanaldan gelecek olursa lohusa olur deniyor. Zaten hanefi mezhebinden çıkmadığı için de, yine lohusalık müddetine devam edecek.
Hanımım 48 gün önce doğum yaptı hala akıntısı geliyor ne yapmamız gerekir?
Hanefi mezhebinde bir hanım, doğum yaptıktan sonra gelen akıntının en son sınırı kırk gündür. Mâlikî, şâfii ve hanbeli mezhebinde altmış gündür. Hanefi mezhebinde bir hanımdan, doğum yaptıktan kırk gün sonra yine akıntı geliyorsa, o artık nifâs değildir, özürdür. Yani o bölgede bir rahatsızlık vardır, bu rahatsızlık sebebi ile geliyordur. Kırk gün dolduktan sonra gusül abdesti alacak, namazlarını da kılacak. Meselâ bu sekiz gün içerisinde hâlâ namaz kılmamışsa, bunları da kaza edecek. Kırk günden sonraki temizlik müddeti en az onbeş gündür. Bu zaman diliminde gelmiş olsa bile her namaz vaktinde abdestini alır, namazını kılar. Zevciyat muamelesi olmak üzere hepsi serbesttir. Ama mâlikî, şâfii ve hanbeli mezhebinde, gelirse altmış günü tamamlaması lâzımdır. Hanefi mezhebinde olup da, mâlikî mezhebini taklid eden bir hanım, namaz kılmayacak. Bu kırk günden elli güne kadar olan zaman dilimini kaza eder.
Hanımıma nazar için Felak, Nas surelerini okumasını söyledim. Okuyamam muayyen haldeyim dedi. Muayyen halde iken Felak, Nas sureleri okunmaz mı?
Muayyen halde, cünüp halde iken Felak, Nas, İhlas ve diğer sureler ezberden okunmaz. Sadece Fatiha, Rabbenâ âtina..., Rabbenağfirli... ve daha başka dua ayetleri; dua niyetiyle okumak istisna. Bunlar muayyen haldeyken dua niyetiyle okunabilir. Bunun dışındakiler okunmaz. Tam İlmihalde nazar için okunacak dualar bildirilmiş onlar okunur. Mesela kitaplarda: (Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) tavizini, sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur buyruluyor. 
Hanımımın muayyen günü 6 gün sürüyor gusül aldıktan sonra akıntı tekrar geliyor, ne yapmamız gerekiyor?
Hanımlar âdetliyken, Allahümme... diye başlıyan duaları okuyabilirler mi?
Okuyabilirler. Rabbenâ âtinâ..., Âmentü..., dualarını ve hatta Fâtiha-i şerîfeyi dua niyyeti ile okuyabilirler.
Hanımlar mahrem konuları size canlı yayında sormasalar daha iyi olmaz mı?
Doğru düşünüyorsunuz. Söylenmemesi gerekir. Ama hayız ve nifas bahislerinin bilinmesi gerekir.
Hanımlar muayyen hâllerinde iken kabir ziyâreti yapabilirler mi?
Yapabilirler, ama Kur'ân-ı kerîmden bir şey okuyamazlar. Ama kelime-i tevhîd, salevât-ı şerîfe, kelime-i temcîd, Rabbenâ âti-nâ..., Rabbenâfirli..., okurlar. Hatta hanefî mezhebinde, Fâtiha-i şerîfeyi bile duâ niyyetiyle okuyabilirler. Bundan hâsıl olan sevâbı da, kabirdeki veyâ türbedeki zâta hediyye edebilirler.
Hanımların âdetli iken Kur'an-ı kerimi bezle tutması uygun mudur?
Almak veya kaldırmak mecburiyeti olduğu zaman tutulur. Yoksa eline alması uygun değildir. Zaruret olduğu zaman temiz bir bez veya havlu ile alınıp yükseğe kaldırılması caizdir.
Hasbiyallah ve ni'mel vekil gibi duaları hanımlar muayyen halinde okuyabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hastayken giyilen elbise ile namaz kılınır mı?
Hastalıktan kasıt nedir, o bildirilmemiş. Diyelim ki, kıl diplerinden devamlı kan, cerahat, sarı su akıyor, böyle ise elbise necis olur, temizlenmeden bununla namaz kılınmaz. Bulaşıcı bir hastalık ise elbise dezenfekte edilir. Muayyen hal kastediliyorsa, onda da en fazla iç çamaşırı kirlenir, o da zaten değiştirilir, elbiseye sirayet etmez bu. Şöyle düşünülüyorsa; muayyen haldeyken bedenim kirli, bundan mütevellit elbiselerim de kirli oldu; Hayır elbiseler kirli olmaz, o halde iken giyilen elbise ile de namaz kılınır. Kısaca necasetin kıyafetlere bulaşmasına sebep bir hastalık yoksa o elbise ile namaz kılınır, mahzuru olmaz.
Hayız günü başlamadan önce gelen açık kahve rengi sıvı hayızdan sayılır mı?
Beyazdan başka her renk hayızdır. Temizlik müddeti dört mezhebde de onbeş günden az değildir. Meselâ onüçüncü günde böyle bir leke geldi ise, istihazadır, aldırış etmezsiniz. Temizlik müddetinden sonra üç gün peşpeşe gelirse, hayızın başladığına alâmettir.
Hayız halinde Kuran-ı kerim okunabilir mi, bu konuda delil gösterir misiniz?
Okunamaz. Hadîs-i şerîflerde bildirilmiş.
Hayızlı iken mahrem yerlerdeki temizlik yapılabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hayızlı iken maliki mezhebi taklid ederek Kuran ı Kerim okuyabilir miyiz?
Caiz değildir. Burada ihtiyaç yoktur. Muayyen zamanının dışında kendisine lâzım olacak şeyleri öğrenebilir.
 
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:108
Dün:486
Bu Ay:9,748
Toplam:14,366,950
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842