Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Hayz ve Nifas

Hayızlı iken surelerı dua niyeti ile ve salat-i tefriciyeyi ezberden okuyabilir miyiz?
Salat-i tefriceyi, metininden de, ezberden de okumak caizdir. Duâ olarak bildirilen, (Rabbenâ âtinâ...), (Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn), (Rabbigfir-lî), (Sübhâne Rabbike Rabbil’-izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün alelmürselîn velhamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn) âyet-i kerimelerini duâ niyeti ile de, bir hanım muayyen gününde de okuyabilir. Sûrelerden bir tek Fâtiha-i şerifeyi, [o da hanefi mezhebinde] hayızlı bir hanım duâ niyeti ile okuyabilir. Diğer sûrelerin hiçbirisini ezberinden de okuyamaz. Ancak kadın-erkek, namaz abdesti yoksa, sûreleri ezberinden okuyabilir.
Hayızlı kadın ölünün yanına girip, yüzüne bakabilir mi? Bir de camiye girebilir mi?
Hayızlı kadın câmiye giremez, Kur'an-ı kerim okuyamaz, namâz kılamaz, ama ölüye bakabilir. Ölünün yıkanmasında yardımcı olabilir. Başkaları varsa girmemesi daha iyidir. Sekerât-ül-mevt hâlinde bulunanın yanında cünüb olan, hayız hâlindeki kadın, açık saçık kadını oradan uzaklaştırmalıdır. Kadın-erkek karışık olmamalıdır. Fısk meclisi hâline dönmemelidir. Mümkün mertebe resim bulundurmamalıdır, çünkü rahmet meleklerinin girmesine mâni olur.
Hayz halindeki bir kadın, mâlikî mezhebini taklîd ederek Kur’ân-ı kerîm okuyabilir mi?
Maliki mezhebinde bir ruhsat, izin verilmiştir ama Hanefî, Şafi ve Hanbeli mezhebindeki bu ruhsatı kullanabilir mi.? Hayır kullanamaz, çünkü Kur’ân-ı kerim okumak zaruret değil ve kadının mutlakâ hafız olması emredilmemiştir. Kur’an-ı kerim kursundaki bir hoca hanım bunun mahsuru yok dediyse kendi kafasına göre fetva veriyor demektir. Bunlara itibâr edilmez. Dinini öğreneceğin, sûal edeceğin kimse dinini bilecek, amel edecek ve bu Allahü teâlânın emridir diye tir tir titreyecek. Kendi görüşü ve yorumunu zinhâr katmadığı gibi nakli esas alacak. Eğer böyle değilse müslümân akıllı olur böyle kimseye dini konu sorulmaz.
Hayz ve nifâsla alâkalı bilgi verir misiniz?
Bu konuda, (Se'âdet-i Ebediyye)de ve (İslâm Ahlâkı)nda da detaylı bilgi var. Hanefî mezhebinde üç gün arka arkasına gelirse hayz olur. Gelmezse hayz olmaz. Günden maksat, meselâ diyelim ki, öğle vakti saât iki buçuktan, ertesi günü aynı şekilde iki buçuğa kadar bir gündür. Yoksa imsâkla güneşin batışı değildir. Başlayış vakti esastır. Üçüncü günü öğleyin iki buçuktan önce gelen, önceki güne âittir. İki buçuktan itibâren hiç gelmezse, hayz başlamamış demektir. İki buçuktan sonra bir damla bile gelse, tamam oldu. Yanî üçüncü günü tamamlayamadı ise, başlamamış demektir. Dört gün ara verdi, sonra başladı ise, demek ki önceki istihâza idi, hayz değildir.
Hayzın başlama vakti ve bitiş zamanı nasıl belirlenir?
Diyelim ki hayz saat 12:15'te başladı. Ertesi gün 12:15 olunca 1 gün olur. Yoksa öğlen başladı, akşama 1 gün kabul edilmez. Diyelim ki, 12:15'i geçti ve 1 damla kan görüldü. 1.gün geldi. Ertesi gün yine 12:15'i geçti (mesela 12:30'ta) 1 damla görüldü. 2.gün de gelmiş oldu. 3.gün yine 12:15'i geçti (13:00 da veya 14:00 da diyelim) bir damla daha geldi. 3.günüde geldi. Böyle olunca hayz olduğu anlaşıldı. Bunun bitiş zamanı ne zaman? 12:15'de başlarsa, ertesi günü 12:15'de biter. Gün orada bitmiş olur. Diyelim ki, hayz müddeti 5 gün. Saatini de biliyor. Yine, 12:15 diyelim saatine... Bekledi, 12:15 oldu ve 5.gün bitti. Öğle vaktinin sonuna kadar bekler, bir akıntı yoksa öğle vaktinin sonuna doğru hemen gusül abdestini alır, öğle namazını kılar. 
Hayzlı kadının mezârlığa gitmesi veyâ türbeyi ziyâret etmesi câiz midir?
Gitmesine izin verilmiştir de, ne okuyacak? Kelime-i tevhîd, salevât-ı şerîfe okuyup, götürür onları hediye eder. O zâtı vesîle ederek duâ eder. Câizdir.
iki kere çocuğun içeride ölmesi sebebi ile kürtaj oldum. Bu durumda namazımı ve orucumu ne zaman tutacağım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İş yerinde, bir hanımın muayyen zamanı biterse ne yapması lâzım?
Orada imkânı yok, çalışıyor, gusül abdesti de alamayacak, teyemmüm yapar. O teyemmümle [zayıf kavil ama] namâz kılabilir. Eve geldiği zamân gusül abdesti alır ve o kıldığı namâzları da kaza eder.
İslam Ahlakı kitabında hayız nifas bahsini okudum fakat kafam karıştı nasıl hareket etmem gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kadın muayyen halindeyken korunmak için (ayet-el-kürsi)yi okuyabilirmiş, bu doğru mudur?
Fıkh kitâblarında, ilmihâl kitâblarında, kadın muayyen hâlinde iken neleri okur, neleri okumaz, açık net bildirilmiş. Kur'an-ı kerime el süremez, Kur'an-ı kerimi okuyamaz, Kur'an-ı kerimdeki sûrelerin hiçbirisini okuyamaz. Sadece Kur'an-ı kerimde, duâ âyeti olarak bildirilenler var. Meselâ, Rabbenâ âti-nâ..., Rabbenağfirlî..., bunlar duâdır, bunları okuyabilir. Hatta hanefi mezhebinde, Fâtiha-i şerîfeyi bile duâ niyyetiyle okuyabilir, buyuruluyor. Hiçbir kitâbda, kadın muayyen hâlindeyken âyet-el-kürsî okur diye yazmaz, bunu söyleyen yanlış söylemiş, doğru değil efendim.
Kadın, kürsüf kullanmazsa, namazı kabul olmaz deniyor. Doğru mu?
Doğru değil. Hiç kürsüf kullanılmasa da, yine de namazlar sahih olur. Kürsüf kullanılmazsa, iç çamaşırı kirlenebilir. Kirli çamaşır çıkarılıp temiz çamaşırla namaz kılınır. Kürsüf, yani bez veya pamuk, namazdan sonra konursa, çamaşır kirlenmiş olmaz. Maliki mezhebi taklit edilirse, namazda bile akıntı gelse, abdesti de, namazı da bozmaz. 
Kadınlar muayyen hallerindeyken de teşrik tekbirlerini söyleyecekler mi?
Muayyen hâlde olan hanıma o anda namaz kılmak farz olmadığı için teşrîk tekbîrlerini söylemez. Namaz kılan Arefe günü sabah namazından itibâren başlar. Farzlar kılındıktan sonra bir defa, (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) diyerek teşrîk tekbîrini söylemek vâcib olur buyuruluyor.
Kefaret orucu tutan, maliki mezhebini taklid eden bir hanım, temizliğinin 13. gününde leke görse orucuna devam edecek mi?
Devam eder. Çünkü dört mezhebde de temizlik müddetinin asgarisi onbeş gündür. Onbeş günden az temizlik olmaz.
Kız kardeşim hafızlığa başladı. Hayızlı günlerinde hafızlığa çalıştırıyorlar. Doğru mudur?
Doğru olur mu hiç? Kadın hayzlı iken Kur'ân-ı kerimi tutamaz, harâmdır, günâhtır. Câmiye giremez, harâmdır, günâhtır. Allahü teâlânın emrini hafife alanlara gidilmez, bunlardan da bir şey öğrenilmez. Kur'ân-ı kerimi ezberlemek emredilmemiş ki. Namâzda okunacak kadar sûreleri ezberleyince mesele bitiyor. Hafız yetiştirmek elbette kıymetlidir, ama harâm işleyerek olmaz.
Kız kardeşim maliki mezhebini taklid ediyor. Spiral taktırınca adet günü onüç güne çıktı. Namazda ve oruçta nasıl hareket etmesi gerekir?
On günün üzerine üç gün ilave edilir. O üç gün kaza edilir. Hanefi mezhebinde, on günden sonra gelen istihaza oluyor.
 
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:106
Dün:486
Bu Ay:9,746
Toplam:14,366,948
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842