Annem zekatını kumar oynayan birisine verdi. Zekatı olmuş mudur?

Oruç tutuyorsa, müslüman ise oldu. Zekât, sadaka-i fıtr, adak müslümâna verilir, müslümân olmayana verilmez.