Babam iş yerinde cep telefonu bulmuş. Arayan soran da olmamış. Bunu biz kullanabilir miyiz?

Bulan fakîrse kullanabilir. Ama sâhibi çıkınca geri vermek kaydı şartıyla. Bekleyip sâhibi çıkmayınca, bedeli fakîre verip de kullanılabilir.