Komşumuzun bir ay önce 18 yaşında kızı kayboldu. Bulunması için bir dua var mıdır?

(Tam İlmihâl)de, kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmibeş kere, (Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî’âd icma’ beynî ve beyne...) deyip kızın ismini söylersiniz. Ayrıca (Bostân-ül-ârifîn) kitâbında, birşeyi çalınan kimse, hergün iki rek’at namaz kılıp, namazdan sonra, (Allahümme yâ Hâdî ve yâ Râddeddâlleti, erdid aleyye dâlletî bi-izzetike ve sultânike fe-innehâ min fadlike ve atâike) okumalıdır. (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye) kitâbında var, arkasından fihristen de bulunailir.