Âdet bozukluğum var. Mâlikî mezhebini de taklîd ediyorum. Nasıl hareket etmem gerekir?

Hanefî mezhebinde sınırı on gün, mâlikî mezhebinde onbeş gündür. Temizlik müddeti de dört mezhebde onbeş günden az değildir. Hanefî mezhebinde olduğu hâlde, mâlikî mezhebini taklîd eden için, meselâ on gün akıntı geliyor, ona iki gün daha ilâve eder ve onikinci günden sonra gusül abdesti alır, namâzlarını kılar. O iki günü de kaza eder.