(Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyyede)ki, (Büyük Âlimler) şiirini, bir hanım muayyen hâlinde zikredebilir mi, okuyabilir mi?

Orada, Silsile-i aliyye diye bilinen imâm-ı Rabbânî hazretleri, Bâkî Billah hazretleri, Abdüllah-ı Dehlevî hazretleri, Mazher-i Cân-ı Cânân hazretleri, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri gibi zâtların isimleri üstâdları ile beraber zikrediliyor. Bir hanım, muayyen gününde de zikredebilir, okuyabilir. (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyyede)yi de okuyabilir. Salevât-ı şerîfe, kelime-i tevhîd, kelime-i temcîd okuması da câizdir. Bunları okuduktan sonra, bunlardan hâsıl olan sevâbı, o şiirde ismi geçen büyüklerin ruhlarını da hediye edilir. Vesîle edilerek, bir ihtiyacı varsa, Allahü teâlâdan taleb edilebilir.