Âdetim beş-altı gün. Gusül abdesti alıyorum, sonra tekrar geliyor. Bu durumda nasıl hareket etmeliyim?

On güne kadar gelenler hayzdır. Mâlikîde de onbeş güne kadar gelenler hayzdır. Dolayısıyla diyelim ki sekizinci gün geldi ise devam ediyor demektir. Âdeti değişti demektir.