Şevval ayında ibadet olarak neler yapmamızı tavsiye edersiniz?

Şevval ayı için bildirilenler, tavsiye edilenler emir değildir. İnkâr edilmediği müddetçe günâh olmaz. Yapılmazsa, sevâbından mahrum kalınır. Yani âhiretde, bunu niye yerine getirmedin diye hesâba çekilmezsiniz. Şevval ayında tutulacak olan altı gün oruçları hadis-i şerifde bildiriliyor. Ramazan-ı şerif ayında otuz gün tutulsa, Allahü teâlâ bire on veriyor, üçyüz gün ediyor. Şevvalde de altı gün tutulursa, o da altmış güne tekabül ediyor. Üçyüzaltmış günün tamamı oruçlu geçmiş gibi olur. Cenâb-ı hak bu şekilde sevâp veriyor. Dolayısıyla şevval ayında tutulan oruçların fazileti çok fazladır, ama emir değildir. Kadınlar muayyen hâlde tutamadığını, seferde olup tutamayan veya hasta olup tutamayan Şevval ayında kazaya niyet ederek tutsa, Şevval ayında oruç tutma sevâbına kavuşulur, hem de borç ödenmiş olur. Önemli olan bu ayda oruç tutmaktır. Ramazan-ı şerife hesapla başlanıp, bitirildiği için, Ramazan-ı şerifden sonra başı ve sonu için iki gün oruç tutulur. Çünki, başı da sonu da tereddütlüdür. Şevvalde tutulan altı gün orucun ikisine de, en son kazaya kalan orucuma diye niyet edilir ve mesele biter. Altı günün hepsine kazaya niyet edilse de mahzuru olmaz.