Vesveseden kurtulmak için ne yapmak lazım?

Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarını çok okuyacağız. Nefse ve şeytana da fırsat vermeyeceğiz.