Babamın ağzı biraz küfürlü, ne yapabiliriz?

Onu düzeltecek hâliniz yok. (Yâ Rabbî! Hidâyet nasîb et, tevbe nasîb et) diye dua etmeniz lâzımdır. Eğer bir kimse kendisini düzeltmeyi murad ederse, Allahü teâlâ ona kolaylık ihsân eder ve netice itibâriyle o hatalarını, o günâhlarını düzeltir, tevbe istiğfar eder, tertemiz olur.